Dagplejer/dagplejemor – Job

En dagplejers/dagplejemors opgave er at passe børn, hvilket inkluderer følgende:

 • Sørge for at børnene har det godt
 • Give børnene trygge rammer
 • Stimulere børnenes udvikling
 • Engagere børnene i aktiviteter
 • Tage børnene med på udflugter

Udover børnene har dagplejere typisk daglig kontakt til følgende:

 • Andre dagplejere og børn (især så børnene også kan lege med andre børn)
 • Dagplejepædagogen (en form for leder der tilser børnene, faciliteterne osv.)
 • Forældre (dagplejeren har meget kontakt- samt et tæt samarbejde med børnenes forældre)
 • Eventuelle børnepsykologer, fysioterapeuter, talepædagoger o.lign.

 

Job som kommunal eller privat dagplejer?

I Danmark kan man både arbejde som kommunal og privat dagplejer. Den største forskel på de to jobs er, at kommunale dagplejere er underlagt flere regler end private dagplejere. Dette betyder bl.a. at private dagplejere har mere selvbestemmelse og “frihed” i det daglige end de kommunale. Omvendt har de kommunale dagplejere mere økonomisk sikkerhed og ferie end de private.

 

Du kan læse om de væsentligste forskelle på de to jobs nedenfor:

 

Kommunale dagplejere

Kommunale dagplejere:

 • må som udgangspunkt maksimalt passe 4 børn – i nogle tilfælde kan 5 dog tillades
 • passer børn i deres eget hjem eller i lokaler, der stilles til rådighed af kommunen. Hjemmet skal være godkendt af kommunen
 • får erhvervsudgifter dækket af kommunen (f.eks. barnevogne, legetøj osv.)
 • skal tage børnene i legestue 1 dag pr. uge
 • har arbejdstider, der er fastlagt af kommunen
 • er ansatte af kommunen, får løn af kommunen – kommunen sørger for arbejde (børn)

Når man skal søge job som dagplejer hos kommunen, er det fordel at:

 • være mellem 20 og 55 år
 • have forudgående erfaring med børnepasning

Jobansøgningen skal sendes til dagplejeformidlingen i kommunen.

 

Private dagplejere

Private dagplejere:

 • passer børn i deres eget hjem
 • må maksimalt passe 4 børn
 • aftaler løn, pasningstider, ferie osv. med forældrene (og ikke kommunen)
 • skal have tilladelse til at arbejde som dagplejere af kommunen, hvis der passes mere end 2 børn under 14 år mod betaling
 • må maksimalt passe børn 48 timer pr. uge
 • skal selv dække erhvervsudgifter (f.eks. barnevogne, legetøj osv.)
 • må selv bestemme hvornår (om) børnene skal i legestue
 • tilrettelægger selv sine arbejdstider (i samarbejde med forældrene)
 • skal selv sørge for at “finde” nye børn, når det er aktuelt (hvilket er mindre sikkert lønmæssigt end for de kommunalt ansatte dagplejere)