Dagplejer/dagplejemor – Løn

  • Ifølge lønstatistikken fra fagforbundet FOA har en dagplejer/dagplejemor en bruttoløn på kr. 26.000-30.000 pr. måned (denne lønstatistik tager udgangspunkt i FOA’s medlemmer). Bruttolønnen inkluderer grundløn, faste månedlige tillæg, genetillæg, pensionbidrag samt feriegodtgørelse
  • Ifølge uddannelsesguiden.dk er bruttolønnen for dagplejere i gennemsnit kr. 23.434 pr. måned. Bruttolønnen inkluderer de samme tillæg og godtgørelser som ovenfor
  • Ifølge Fagforeningen Krifa er lønnen for dagplejemødre kr. 6.000 – 7.500 pr. barn, der passes fuldtid
  • Aarhus kommune oplyser, at dagplejere i kommunen har en grundløn på kr. 230.000 pr. år (svarende til kr. 19.166 pr. måned). Hertil kommer tillæg for uddannelse, anciennitet, modtagelse af børn i gæstedagpleje samt øvrige abejdsfunkioner som telefonpasning, feriefridagsplanlægning mv.

 

Kommunale- og private dagplejeres lønninger

Der findes 2 typer dagplejere i Danmark:

  • Kommunale dagplejere er kommunalt ansatte og modtager derfor al deres løn af kommunen. Udgifter i forbindelse med arbejdet (f.eks. legetøj, barnevogne osv.) dækkes også af kommunen, ligesom det er kommunens ansvar at sørge for, at dagplejeren har tilstrækkeligt arbejde (dvs. børn der skal passes)
  • Private dagplejere er enten ansat af forældrene (hvis børn de passer) eller selvstændigt erhvervsdrivende. Private dagplejere modtager al deres løn af forældrene, som dog får dækket omkring 75% af deres lønudgifter af kommunen. I praksis fungerer dette ved, at kommunen hver måned indbetaler de 75% prisen for pasningen på forældrenes nemkonto. Forældrene overfører herefter deres del (ca. 25%) samt beløbet fra kommunen (ca. 75%) til dagplejerens konto. Private dagplejere har selv ansvar for, at “finde” nye børn at passe, når det er aktuelt (hvilket lønmæssigt er mindre sikkert end for de kommunalt ansatte dagplejere)