Dagplejer/dagplejemor – Uddannelse

Der findes ingen specifik uddannelse, der kvalificerer til arbejdet som dagplejer. De enkelte kommuner udbyder i stedet relevante kurser, som dog ikke er obligatoriske ved lov.

 

I nogle kommuner er det dog et krav, at man deltager i kurserne for at kunne fungere som dagplejemor – og man skal have kommunens godkendelse hertil. Kurserne kan med andre ord være påkrævede for dagplejemødre i nogle kommuner.

 

Udover de kommunale kurser kan man deltage på AMU-kurser eller tage Den pædagogiske assistentuddannelse (læs mere om begge længere nede på denne side).

 

Kommunale kurser

Alle kommunale dagplejekurser udbydes og administreres af dagplejeformidlingerne i de enkelte kommuner. Dagplejerne får løn under kurserne.

 

Hvordan kurserne præcis er sammensat afhænger af den enkelte kommune, men ofte er der taget udgangspunkt i modellen illustreret i skemaet nedenfor:

Kursus Varighed Undervisningsemner*
Introduktion** 1-7 dage Arbejdet som dagplejer, børns behov, samarbejde m.fl.
Opfølgningskursus 1-7 dage Opfølgning på emnerne fra introduktionskurset
Grundkursus 2-3 uger Børns udvikling, pædagogik, psykologi, motorik, samarbejde m.fl.
Suppleringskursus 1-7 dage Ernæring, ergonomi (inkl. løfteteknik), belastede børn m.fl.

 

* Undervisningsemnerne er kun vejledende og inkluderer normalt langt flere områder

** Introduktionskurset kombineres typisk med praktik hos erfaren dagplejer

 

AMU-kursus: “Arbejdet som dagplejer”

På dette kursus undervises dagplejeren i følgende:

  • Grundlæggende viden om arbejdet som dagplejer, hvilket inkluderer :
  • Tilrettelæggelse af hensigtsmæssige rammer for børnene
  • Tilrettelæggelse af aktiviteter på børnenes niveau
  • Varetagelse af barnets udvikling sammen med forældrene
  • Samarbejde med andre samarbejdspartnere (dagplejere, dagplejepædagogen, børnepsykologer osv.)

Kurset er som udgangspunkt gratis og varer 15 dage. Læs evt. mere om kurset her

 

Den pædagogiske assistentuddannelse

På Den pædagogiske assistentuddannelse introduceres dagplejeren til de basale pædagogiske principper. Man undervises inden for følgende områder:

  • Omsorg for andre mennesker – inklusiv mennesker med særlige behov som f.eks. handicappede
  • Edukative og udviklende aktiviteter der også inkluderer leg og spil
  • Kost og motion i forhold til menneskets velbefindende

Læs evt. mere om Den pædagogiske assistentuddannelse her