Datamatiker/datalog – Løn og lønforskelle

Det er næsten umuligt at sætte tal på, om dataloger tjener mere end datamatikere – eller omvendt.

 

Der er 3 overordnede årsager til, at det er svært at opgøre, hvem der tjener mest:

 • Lønstatistikkerne er mangelfulde og typisk også usammenlignelige
 • Arbejdsfunktioner og titler overlapper ofte hinanden
 • Personlige kvalifikationer og reelle kompetencer kan gøre store lønmæssige forskelle

 

Lønstatistik for datamatikere og dataloger

PROSA

I skemaet nedenfor ses lønstatistik fra PROSA’s medlemmer:

Stilling Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemnsit
IT-supporter 25.941 28.827 31.110 29.071
Datamekaniker/datafagtekniker 28.939 33.480 38.072 34.149
Datamatiker 27.952 30.486 34.251 30.947
Bachelor i datalogi 28.636 34.241 37.000 33.524
Anden Bachelor mv. med it 27.833 31.383 35.738 31.243
Cand.scient. Datalogi 33.935 36.213 39.382 36.121
Cand. It 28.080 31.714 39.500 33.535
Anden kandidat mv. med it 25.000 28.704 36.434 30.448

Du kan se hele lønstatistikken fra PROSA her

 

Danmarks Statistik

I skemaet nedenfor kan se lønstatistik fra Danmarks Statistik for bl.a. datamatikere og dataloger:

Stilling kr./mnd.
Udvikling og analyse af software og applikatoner 51.961,44
Softwareudvikling 52.070,63
Vedligeholdelse og dokumentation af software 51.129,54
Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring 48.010,45
Arbejde med databaser og netværk 48.056,86
Design og administration af databaser 53.705,88
Arbejde med computernetværk 44.736,00
Andet arbejde med databaser og netværk 49.818,64
Dataregistreringsarbejde 32.367,97

Tallene baserer på de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik. Læs evt. mere her

 

Forskelle på datamatikere og dataloger

Selvom der uddannelsesmæssigt er forskel – og jobmæssigt typisk også er forskel – på datamatikere og dataloger, er det straks mere komplekst, når vi kommer til lønforskelle på de to grupper.

 

Nedenfor har vi samlet de kompetencer og styrker der favoriserer høje lønninger blandt hhv. datamatikere og dataloger:

 

Datamatikere

 • Kort uddannelse (2 ½ år) giver hurtigere adgang til arbejdsmarkedet og dermed hurtigere mulighed for erfaring, anciennitet og karriere
 • Datamatikere er uddannede til at løse praktiske opgaver (især at “kode”), hvilket også er hvad der arbejdsmæssigt forventes af datamatikeren – dette kan være en fordel i visse stillinger
 • Virksomhederne og deres behov er højere indtænkt i datamatikerens uddannelse, hvilket kan være en fordel i nogle stillinger

Dataloger

 • Lang uddannelse (3-5 år) giver en mere dybdegående teoretisk viden og dermed flere kompetencer, hvilket kan være afgørende i nogle højtlønnede stillinger og generelt giver et bedre udgangspunkt for at få en høj løn
 • Hvis man ser bort fra personlige kvalifikationer og erhvervserfaring, kan dataloger – i kraft af deres længere og mere dybdegående uddannelse – løse mere komplekse opgaver end datamatikere og har dermed et bedre grundlag for at få en højere løn (med andre ord: hvis datalogen kan alt hvad datamatikeren kan og mere til, vil grundlaget for løn naturligvis også være bedre)

 

Personlige kvalifikationer

Selvom uddannelse kan betyde meget for lønniveauet, vil lønningerne uundgåeligt afhænge meget af datamatikerens/datalogens:

 • egentlige evner og reelle kompetencer
 • evne at “sælge sig selv” til en arbejdsgiver/jobsamtale
 • arbejdstid (lange arbejdsuger kan hæve lønnen betydeligt)
 • ambitioner (ambitiøse ansatte har en tendens til at tjene mere end uambitiøse)

Herudover har arbejdspladsen naturligvis også en stor indflydelse på lønnen. Store – evt. internationale – virksomheder har generelt en tendens til at betale højere lønninger end mindre virksomheder.

 

Selvstændigt arbejde

Mange datamatikere og dataloger arbejder selvstændigt – enten som deres eneste arbejde (og indkomst) eller som supplement til deres lønnede arbejde.

 

Selvstændige datamatikere og dataloger laver typisk:

 • Hjemmesider
 • Konsulentarbejde
 • IT-systemer/systemudvikling
 • Programmering