Dekoratør – Job

Et job som dekoratør kræver både kreativitet, sans for håndværk og gode samarbejdsevner.

 

Herudover skal man være indstillet på, at arbejdstiderne typisk falder uden for butikkernes åbningstider samt at man som oftest skal arbejde under tidpres.

 

Til gengæld indebærer jobbet en høj grad af frihed og selvstændighed.

 

Arbejdsopgaver

Et job som dekoratør kan indebære følgende daglige opgaver:

 • Dekoration af butikker, udstillingslokaler osv.
 • Udarbejdelse af annoncer til reklamer, hjemmesider osv.
 • Opsætning af opstillinger til billeder i kataloger, brochurer, hjemmesider o.lign.
 • Udarbejdelse af budgetter, tidsplaner, arbejdsplaner osv. for dekorationsopgaverne 
 • Udvikling af- og feedback på ideer til dekorationer
 • Udarbejdelse af reklamekampagner 

 

Arbejdstider

Som dekoratør skal man være indstillet på, at arbejdet af gode grunde ofte foregår, når butikkerne er lukkede.

 

Herudover skal man være opmærksom på, at der ofte er en tidsfrist, hvor butiksudstillingerne eller reklamekampagnerne skal være færdige – og for dekoratøren betyder dette typisk, at der et vist tidspres i forbindelse med de enkelte opgaver.

 

Ansættelsesforhold

Dekoratører ansættes typisk på én af følgende måder:

 • I tilknytning til en butikskæde, hvor de arbejder på dekorationerne i flere- eller alle butikker
 • I tilknytning til en enkelt butik (typisk i meget store butikker)

Herudover er der en del dekoratører, der arbejder som freelancere og f.eks. har tilknytning til flere små selvstændige butikker, hvor de varetager dekorationerne.

 

Personlige kvalifikationer

I jobbet som dekoratør kan følgende kvalifikationer være nyttige:

 • Kreativitet
 • Samarbejdsevne
 • Lyst til at løse konkrete opgaver
 • Sans for teknik
 • Sans for håndværk (ofte skal man selv fremstille butiksdekorationerne)
 • Evne til at håndtere tidspres og deraf følgende stress