Dekoratør – Uddannelse

For at blive dekoratør skal man tage detailhandelsuddannelsen med specialer, som er en erhvervsuddannelse, og vælge specialet dekoratør.

 

Uddannelsens samlede varighed er 4 år, hvoraf de første 2 år er et grundforløb og de sidste 2 år er praktikperiode kombineret med korte skoleperioder.

 

Adgangskravet til uddannelsen er opfyldt undervisningspligt; dvs. folkeskolens 9. eller 10. klasse.

 

Uddannelsens formål

Dekoratøruddannelsen kvalificerer eleven til at arbejde som dekoratør i alle brancher og i alle former for butikker.

 

Omdrejningspunkterne på dekoratøruddannelsen er:

 • Visuel kommunikation
 • Varepræsentation
 • Salg
 • Dekoration
 • Koncept

Gode forudsætninger for succes på uddannelsen er, at man har:

 • Lyst til at løse konkrete opgaver
 • Sans for kreativitet
 • Evne for samarbejde

 

Undervisning

På specialet dekoratør undervises man bl.a. i følgende:

 • Kundestrøm
 • Varestrøm
 • Informationsstrøm
 • Pengestrøm

Du kan læse mere om indholdet af de enkelte undervisningsområder nedenfor:

 

Kundestrøm

I forbindelse med virksomheders kundestrøm skal eleven skal have kendskab til følgende:

 • Salgsstedets opgaver i forbindelse med kundestrømmen, hvilket inkluderer:
  • Tiltrækning og fastholdelse af kundegrupperne
  • Kundegruppernes forventninger til salgsstedet
 • Dialog med kunder ved betjening og rådgivning
 • Sammenhængen mellem koncept, vareplacering og varepræsentation og koncept i forbindelse med trimning af butikslokalet
 • Varepræsentation og gennemførelse af salgsfremmende aktiviteter
 • Salgsfremmende vareplacering i forhold til butikskategori og koncept,
 • Afsætningsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenter
 • Psykologiske og samfundsmæssige forhold, der påvirker kundernes købsadfærd
 • Intern opfølgning af markedsføringsindsatsen
 • Interne dekorationsopgaver i forbindelse med arealdisponering
 • Indretning af salgslokalet med inventar og kassefunktion såvel som efter grundprincipper for visuel merchandising
 • Brug af rummets dimensioner i den visuelle varepræsentation
 • Grundprincipperne inden for opstillingsprincipper, symmetri, usymmetri, det gyldne snit og gentagelsesprincippet

 

Varestrøm

I forbindelse med virksomheders varestrøm skal eleven skal have kendskab til følgende:

 • Salgsstedets opgaver i forbindelse med varestrømmen, hvilket inkluderer: 
  • Håndtering af vareforsyningen
  • Håndtering af varer og emballager
  • Varekundskab og –kendskab
  • Grundsortiment og metoder til sortimentssammensætning i forbindelse med dekorationsopgaver, sæson og mærkedage i butikken
  • Forskellige former for indkøbssamarbejde og leverandøraftaler i forbindelse med vareeksponering

 

Informationsstrøm

I forbindelse med virksomheders informationsstrøm skal eleven skal have kendskab til følgende:

 • Salgsstedets
  • Interne og eksterne kommunikation
  • Ide, profil og koncept
  • Ergonomi og metoder til forebyggelse af arbejdsskader
  • Konceptopbygning i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler
 • Sammenhængen mellem koncept, arbejdsopgaver og organisation
 • Ekstern kommunikation af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens målgrupper
 • Anvendelse af salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal i forhold til effekten af varepræsentation og dekoration
 • Informationssøgning om nye varegrupper og kunne stille forslag til varepræsentation
 • Planlægning af opgaver i forbindelse med reklameindsats eller kampagner

 

Pengestrøm

I forbindelse med virksomheders pengestrøm skal eleven skal have kendskab til følgende:

 • Salgsstedets opgaver i forbindelse med pengestrømmen, hvilket inkluderer:
  • Kassebetjening
  • Salgs- og betalingsbetingelser
  • Status og svind i butikken
 • Elektroniske hjælpemidler til økonomistyring
 • Enkle regnskabsmæssige opgaver (og kunne løse disse)
 • Metoder til svindkontrol
 • Kassationsbegrebet ved valg af vareeksponering

 

Praktikstedet

Omdrejningspunktet i praktikken på uddannelsen til dekoratør er:

 • Koncept
 • Salg
 • Branche
 • Produkt
 • Drift

På praktikstedet introduceres eleven til følgende:

 • Regler ved og forholdsregler mod butikstyveri
 • Regler for arbejdsmiljø
 • Ergonomi og forebyggelse af arbejdsskader
 • Personaleregler og -politik
 • Oplæringsfunktioner

Herudover skal eleven oplæres i følgende:

 • Butikkens kunde-, vare-, informations- og pengestrøm
 • Butikkens målgrupper, kundegrundlag og konkurrenter
 • Konceptet og konceptstyring
 • Varesortiment
 • Principper for sortimentsudvikling
 • Udvalgte varegruppers anvendelse og behandling (varekendskab)
 • Praksis for kundebetjening og –vejledning
 • Salgsdata og nøgletal