Designer – Uddannelse

Uddannelsen til designer kan tages to steder i Danmark:

 • Danmarks Designskole
 • Designskolen Kolding

Uddannelsen er opdelt i en bachelor, der varer 3 år og en kandidat, der varer 2 år – så det samlede studieforløb strækker sig over 5 år.

 

Designfaget er imidlertid bredt og uddannelserne er derfor også meget forskelligartede. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de enkelte uddannelser.

 

Beklædningsdesign

Beklædningsdesign handler om beklædning, mode og trends. På uddannelsen lærer man om alle aspekterne af beklædning – hvilket inkluderer beklædning som kulturelt fænomen såvel som et værktøj til at kommunikere identitet og tilhørsforhold med.

 

Uddannelsen tager udgangspunkt i følgende 5 dimensioner:

 • Æstetik
 • Kultur og historie
 • Proces
 • Form og materiale
 • Visualisering

 

Industriel design

Uddannelsen i Industriel design tager sit udspring i følgende områder:

 • Teknologi
 • Industrielt design

Uddannelsen tilsigter at forene ovenstående med produkter, æstetik, brugere, kultur og samfundet som helhed.

 

Som industriel designer beskæftiger man sig normalt inden for ét af følgende to områder:

 • Udvikling og optimering af almindelige brugsting til hjemmet – typisk med udgangspunkt i design, form og identitet som salgsfremmende faktorer
 • Problemløsning og udvikling af komplekse produkter – typisk vha. avanceret teknologi og nært samarbejde med andre fagfolk

Disse to basale opdelinger er naturligvis indtænkt i uddannelsen.

 

Keramikdesign

Selvom uddannelsen i Keramikdesign tidligere næsten kun havde fokus på produktion af unika (dvs. unikke produkter), har den i dag integreret en række elementer, der kvalificerer eleverne til at arbejde med mange andre af industriens og samfundets behov for keramik.

 

Nogle af de kompetencer man tilegner sig på uddannelsen, er:

 • Formudvikling og innovation af byggekomponenter
 • Dekoration og udsmykning af arkitektur
 • Anvendelse af forskellige materialer til fremstilling af produkter
 • Teknologisk nyudvikling og eksperimentel produktudvikling
 • Erhvervs- og samarbejdsrelationer

 

Møbel- og rumdesign

De overordnede undervisningsemner på uddannelsen i Møbel- og Rumdesign er:

 • Udvikling af møbler og inventar
 • Udstillings- og formdesign
 • Indretning og disponering af rum i/på:
  • Boliger
  • Institutioner
  • Arbejdspladser
  • Byen (offentlige rum)

Uddannelsen i Møbel- og Rumdesign tager (ligesom Beklædningsdesign) udgangspunkt i 5 dimensioner:

 • Æstetik
 • Kultur og historie
 • Proces
 • Form og materiale
 • Visualisering

 

Production Design

Uddannelsen i Production Design tager udgangspunkt i arbejde med følgende medier:

 • Film
 • TV
 • Animation

 • Motion graphics
 • Musikvideo
 • Computerspil

På uddannelsen undervises man desuden i:

 • At udvikle og strukturere design
 • At visualisere og formidle design
 • Farvelære
 • Stilhistorie

 • Filmhistorie
 • Tegnefærdigheder
 • Modelbygning
 • Scenografi

I forbindelse med f.eks. TV- og filmproduktion er det production designerens opgave, at have overblik over alle de relevante designmæssige opgaver (f.eks. scenografi, kostumer, sminke, rekvisitter, motion graphics, special effects osv.). Dette aspekt er naturligvis også inddraget i undervisningen på uddannelsen.

 

Spil- og interaktionsdesign

Uddannelsen i Spil- og interaktionsdesign fokuserer på udvikling af spil, applikationer, web-services og digitale koncepter tilpasset menneskets nutidige og fremtidige behov.

 

Uddannelsen starter med et fælles grundforløb og eleven får senere mulighed for at specialisere sig i spildesign eller interaktionsdesign. De vigtigste emner i undervisningen i de to uddannelsesretninger er skitseret nedenfor:

Spildesign

 • Game play
 • Spillets struktur, visuelle univers, karakter, grafik osv.
 • Brug af værktøjer (Z-Brush, 3D-Max osv.)
 • Designprocessen; fra ide til færdigt produkt
 • Applikationer (spil, web, smart phones osv.)
 • Dokumentation og kommunikation
 • Teamwork

Interaktiondesign

 • Interaktionsteori
 • Servicedesign
 • Oplevelsesdesign
 • Strukturering af information
 • Usability
 • Design af brugerflader
 • Samfundstendenser der kan påvirke brugen af teknologien

 

Tekstildesign

Studerende på uddannelsen i Tekstildesign vælger normalt én af følgende to uddannelsesretninger:

 • Interiør og bolig
 • Mode og beklædning

De vigtigste undervisningsområder på uddannelsen er:

 • Grundlæggende tekstile processer og metoder
 • Kendskab til relevante materialer og teknologier
 • Mønstre som visuelt sprog
 • Tryk som medie – farver, lys og materiale
 • Tekstiler i forhold til kontekst
 • Tekstile konstruktioners struktur, materiale og taktilitet
 • visualisering, præsentation og kommunikation

 

Visuel kommunikation

En høj grad af valgfrihed er en af de faktorer, der adskiller uddannelsen i visuel kommunikation fra de øvrige designuddannelser; den studerende har mulighed for selv at vælge sine undervisningsmoduler. Herved får man mulighed for at sætte sit eget personlige præg på uddannelsesforløbet og skabe sin helt egen specialisering.

 

Nogle af de vigtigste undervisningsområder på uddannelsen er:

 • Visuelle kommunikationskoncepter
 • Grafisk design
 • Publikation
 • Art direction
 • Visuel idéudvikling
 • Identitetsdesign

 • Strategisk kommunikation
 • Oplevelsesdesign
 • Udstillingsdesign
 • Skriftdesign
 • Animationsdesign
 • Billedkommunikation

 

Læs mere på Danmarks Designskoles hjemmeside og evt. også Designskolen Koldings hjemmeside