Diplomingeniør – Job

Hvilke jobs man kan få som diplomingeniør, afhænger i høj grad af ens speciale.

 

Dette skyldes, at ingeniørfaget er ekstremt bredt og at der er et stort behov for specialisering.

 

En af de store jobmæssige fordele ved at være diplomingeniør er, at de har teoretisk viden samtidig med, at de har indblik i virksomhedsdrift (især ledelse og økonomi).

 

Disse kvaliteter medvirker til, at diplomingeniørerne både er fleksible og bredspektrede, hvilket samlet set gør dem meget efterspurgte på arbejdsmarkedet.

 

Jobtitler

Herunder ses nogle af jobtitlerne blandt diplomingeniører i dag:

 

Rådgivende ingeniør

 • Projekterende ingeniør
 • Udviklingsingeniør
 • Planlægger
 • Projektleder
 • Statiker
 • Energiingeniør
 • Serviceingeniør
 • Planlægningsingeniør
 • Produktionsingeniør

 

Elektroingeniør

 • Elektroingeniør
 • Stærkstrømsingeniør
 • Svagstrømsingeniør
 • Dataingeniør
 • Teleingeniør

Bygningsingeniør

 • Bygningsingeniør
 • Statiker
 • Byplanlægger
 • Byggesagkyndig
 • Geotekniker
 • Rådgivende ingeniør
 • Entreprenør

 

Kemiingeniør

 • Kemiingeniør
 • Produktionsingeniør
 • Driftsingeniør

 

Produktionsingeniør

 • Produktionsingeniør

Maskiningeniør

 • Maskiningeniør
 • Vvs-ingeniør
 • Energiingeniør
 • Svejseingeniør
 • Tekstilingeniør
 • Driftsingeniør

 

Energiingeniør

 • Energiingeniør
 • Energikonsulent
 • Olie- og gasingeniør
 • Energikonsulent
 • Energirådgiver
 • Mineingeniør

 

Skibsingeniør

 • Skibsingeniør

Arbejdsopgaver

De daglige arbejdsopgaver i jobbet som diplomingeniør kan inkludere:

 • Problemløsning
 • Analyse
 • Optimering
 • Salg
 • Markedsføring
 • Ledelse
 • Projektledelse

 • Styring af opgaver eller processer
 • Rådgivning
 • Konsulentbistand
 • Planlægning
 • Organisation
 • Undervisning
 • Forskning

Eftersom ingeniørjobs ofte indebærer arbejde med teknik, skal flere af ovenstående arbejdsopgaver ses i lyset heraf; f.eks. vil salg eller markedsføring ofte omhandle tekniske produkter, rådgivning vil ofte være af teknisk karakter osv.

 

Egen virksomhed

Nogle diplomingeniører vælger desuden at starte deres egen virksomhed, hvilket typisk er med udgangspunkt i ét af følgende områder:

 • Rådgivning (ingeniøren sælger sin tekniske viden til virksomheder, institutioner eller offentlige myndigheder)
 • Egne produkter (ingeniøren bygger en forretning op omkring en ide eller et koncept)