Diplomingeniør – Løn

  • Den gennemsnitlige bruttoløn for diplomingeniører var i 2012 kr. 34.582 pr. måned
  • Gennemsnitslønnen for alle ingeniører i Danmark er kr. 51.172,53 pr. måned

 

Om minimallønnen

Ingeniørforeningen, IDA, forhandler årligt overenskomster med forskellige arbejdsgivere og arbejdsgiverforeninger. Minimallønnen fastsat af IDA:

  • Den vejledende minimalløn for diplomingeniører er i 2013 kr. 35.400 pr. måned
  • Dækker kun IDAs medlemmer
  • Er vejledende og gælder både privat- og offentligt ansatte diplomingeniører
  • Beregnes på baggrund af gennemsnitslønnen for den yngste årgang af privatansatte ingeniører (hvilket stammer fra den seneste tilgængelige lønstatistik – her 2012) og tillægges den forventede prisudvikling for det kommende år (her 2013)
  • Den forventede prisudvikling for det kommende år baseres på Finansministeriets forbrugerindeks
  • Minimallønnen dækker diplomingeniører, Bachelorer og øvrige ingeniører med mellemlang videregående uddannelse (men ikke civilingeniører, Cand. Scient eller andre medlemmer med længere videregående uddannelser)

 

Minimallønnens udvikling

 

I skemaet til højre ses udviklingen i minimalløn for diplomingeniører gennem de seneste år.

 

I år 2000 var den vejledende minimalløn for diplomingeniører kr. 25.800 pr. måned.

 

År Minimalløn
2006 28.500
2007 30.300
2008 31.700
2009 33.700
2010 34.300
2011 34.300
2012 34.300
2013 35.400

 

Anciennitet

 

Som i mange andre fag spiller ancienniteten også en betydelig rolle for lønningerne blandt ingeniører.

 

I skemaet til højre ses de gennemsnitlige månedslønninger efter anciennitet blandt ingeniører (her er der dog tale om ingeniører uden ledelsesansvar og med alle mulige uddannelsesmæssige baggrunde – ikke kun diplomingeniører).

Anciennitet kr./mnd.
20 år 53.564
15 år 52.596
10 år 48.537
5 år 41.992
Nyuddannede 35.182

 

 

Læs evt. mere på Ingeniørforeningen, IDAs hjemmeside samt i deres lønstatistik for 2012