Diplomingeniøruddannelser

Diplomingeniøruddannelserne varer som udgangspunkt 3 ½ år (med få undtagelser) og er alle professionsbacheloruddannelser – dvs. de har et særligt sammenspil mellem teori og praksis, hvor fagligheden er i fokus.

 

I praksis betyder dette bl.a., at Diplomingeniøruddannelserne kvalificerer til arbejde direkte efter studiet (uden behov for kandidatgrader).

 

Efter 3 ½ års uddannelse er man altså klar til at arbejde som diplomingeniør. Der er dog også mulighed for at læse videre – f.eks. til civilingeniør hvilket tager 2 år.

 

Oversigt over diplomingeniøruddannelserne

Nedenfor finder du en oversigt over alle de diplomuddannelser, der pt. udbydes i Danmark. Vær dog opmærksom på at de enkelte uddannelsessteder typisk kun udbyder 10-20 forskellige uddannelser.

 • Arktisk teknologi
 • Bioteknologi
 • Business Development Engineer
 • Bygning
 • Bygningsdesign
 • Bæredygtig energiteknik
 • Datateknik og it
 • Eksport
 • Eksportteknologi

 • Elektro
 • Fødevareanalyse
 • Global Management and Manufacturing (GMM Engineer)
 • Integreret design
 • Interaction Design
 • It
 • Kemi
 • Maskin

 • Materialeteknologi
 • Mekatronik
 • Nanoteknologi
 • Proces og innovation
 • Produktion
 • Stærkstrøm
 • Sundhedsteknologi
 • Teknologi og økonomi
 • Trafik og transport

 

Hvad lærer man på en diplomingeniøruddannelse?

Selvom der er stor forskel på, hvad man lærer på de enkelte diplomingeniøruddannelser, er der alligevel en del fællestræk, idet man næsten altid undervises i:

 • Teknik (diplomingeniøruddannelserne er tekniske uddannelser)
 • Teknologisk udvikling
 • Analyse
 • Anvendelse af teori i praksis
 • Planlægning og koordinering af processer
 • Konstruktion (gælder mange – men ikke alle – uddannelser)

 

Civil- eller diplomingeniør?

Den primære forskel på civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne er:

Civilingeniør

 • Mellemlang uddannelse
 • Ehvervsorienteret
 • Praktisk
 • Bred teknisk viden

Diplomingeniør

 • Længerevarende uddannelse
 • Akademisk
 • Teoretisk
 • Specialist

Herunder ses en oversigt over de væsentligste forskelle på tidsforbruget og indholdet af uddannelserne til hhv. civil- og diplomingeniør:

 

 

Civilingeniør (5 år)

Varighed Studiedel Undervisning/studie
2 ½ år (50%) Bachelordel Grundlaget for specialiseringen
½ år (10%) Bachelorprojekt Valgfrie studier
1 ½ år (30%) Kandidatdel Specialisering
½ år (10%) Kandidat-speciale Speciale

 

 

Diplomingeniør (3 ½ år)

Varighed Studiedel Undervisning/studie
2 år (50%) Basisdel Grundliggende teknisk viden
1 år (20%) Specialisering Specialisering
½ år (10%) Praktik Praktik i en virksomhed
½ år (10%) Afgangsprojekt Typisk et valgfrit emne

 

Videreuddannelse

Der findes flere muligheder for videreuddannelse som diplomingeniør. De mest populære videreuddannelser inkluderer:

 • Civilingeniøruddannelsen (kandidatgrad der varer 2 år)
 • Kurser (f.eks. inden for byggeri og anlæg, ledelse, projektledelse mv.)
 • Enkeltfag (f.eks. maskinteknik, bygningsteknik, procesteknologi, teknisk IT m.fl.)