Efterskolelærer – Løn

Den senest tilgængelige lønstatistik for efterskolelærere stammer fra 2010 og viser, at størstedelen af lærerne har årslønninger i intervallet kr. 315.087 – 407.462

 

Dette svarer til månedslønninger på kr. 26.257 – 33.955. Disse tal inkluderer dog ikke pension, genetillæg, overarbejde, natpenge eller feriegodtgørelse.

 

Centralt- og lokalt aftalt løn

Lønnen for en efterskolelærer består af to dele:

 • Centralt aftalt løn: Forhandles hvert 3. år mellem de Frie Skolers Lærerforening (FSL) og Finansministeriet
 • Lokalt aftalt løn: Forhandles lokalt mellem din tillidsrepræsentant og ledelsen på den skole, hvor du er ansat

Nedenfor kan du læse mere om de to løntypers enkelte bestanddele.

 

Centralt aftalt løn

Løntrin Ansættelsesår Løn (kr./mnd.)
1 0-4 23.611,85
2 5-8 25.160,87
3 9-11 27.495,51
Garantiløn 12 og derover 29.664,17
 • Områdetillæg (kr. 0-15.000 afhængigt af hvilken kommune din skole ligger i)
 • Undervisningstillæg (fra 640. undervisningstime)
 • Kostskoletillæg
 • Udligningstillæg (hvis du tidligere fik løn efter det gamle anciennitetslønsystem)

 

Lokalt aftalt løn

 • Funktionstillæg (hvis du har særlige funktioner)
 • Kvalifikationstillæg (hvis du har særlige kvalifikationer)
 • Engangsvederlag (hvis du yder en særlig indsats)
 • Resultatløn (hvis du opnår særlige mål)

 

De Frie Skolers Lærerforening har desuden lavet en løn-beregner til deres medlemmer. Læs evt. mere om løn for efterskolelærere på de Frie Skolers Lærerforenings hjemmeside

 

Lønstatistik for efterskolelærere

Nedenfor findes et uddrag af Personalestyrelsens (en del af Finansministeriet) lønstatistik for maj måned 2010, der dækker efterskoler i de 6 danske stedtillægsområder. Alle lønninger er gennemsnitlige årslønninger angivet i danske kroner:

 

Stedtillægsomr. 2

(3.001 lærere i statistikken)

Alder Løn
20-24 315.494
25-29 317.647
30-34 334.719
35-39 354.303
40-44 365.267
45-49 371.579
50-54 382.197
55-59 385.242
60-64 385.582
I alt 356.035

Stedtillægsomr. 3

(101 lærere i statistikken)

Alder Løn
25-29 326.889
30-34 333.652
35-39 357.614
40-44 376.222
45-49 372.527
50-54 371.668
I alt 359.029

Stedtillægsomr. 4

(77 lærere i statistikken)

Alder Løn
30-34 334.166
35-39 346.887
40-44 367.649
50-54 394.434
I alt 363.482 

Stedtillægsomr. 5

(40 lærere i statistikken)

Alder Løn
30-35 338.619
35-39 370.730
I alt 367.368

 

Stedtillægsomr. 6

(50 lærere i statistikken)

Alder Løn
30-34 325.813
I alt 357.262

 

Om disse tal: Vær opmærksom på at lærerne i denne statistik stammer fra efterskoler såvel som husholdnings- og håndarbejdsskoler; statistikken baserer derfor ikke udelukkende lønoplysninger fra efterskolelærere. Herudover bør det bemærkes, at lønningerne ovenfor ikke inkluderer: pension, genetillæg, over/merarbejde, natpenge eller feriegodtgørelse.

 

Lavest- og højest lønnede efterskolelærere

Af samme lønstatistik fremgår det, at:

 • De lavest lønnede efteskolelærere (151 lærere i alderen 25-29 år i stedtillægsområde 2) tjener kr. 315.087 eller derunder
 • De højest lønnede efteskolelærere (41 lærere i alderen 55-59 i stedtillægsområde 5) tjener kr. 407.462 eller derover