Ejendomsadministrator – Job

Et job som ejendomsadministrator handler om at håndtere forskellige forhold, der kan opstå i forbindelse med administration af ejendomme.

 

De daglige arbejdsopgaver for ejendomsadministratorer kan være meget forskellige og afhænger bl.a. af, hvilket speciale man har og hvad man er ansat til.

 

På det personlige plan kræver jobbet især, at man er god til at kommunikere med mange forskellige mennesker og instanser samt at man kan tage ansvar og rådgive.

Nedenfor kan du læse mere om hvilke arbejdsopgaver ejendomsadministratorer varetager og om de kvalifikationer, jobbet kræver.

 

Arbejdsopgaver

Et job som ejendomsadministratorer kan bl.a. indebære følgende opgaver:

 • Håndtering af lejere
 • Håndtering af oplysninger ved måling af vand- og varmeforbrug
 • Besigtigelse ved ind- og fraflytning af lejere
 • Kommunikation med myndigheder og andre instanser
 • Arrangement og administration af foreningsmøder, bestyrelsesmøder o.lign.
 • Juridisk rådgivning og -sagsbehandling
 • Byggesagsbehandling
 • Køb og salg af ejendomme (ejendomshandel)
 • Projekt- og byggestyring
 • Vurdering af ejendomme og tilstandsvurdering

 • Bogholderi og regnskab
 • Regnskabsrapportering
 • Værdiansættelse
 • Udarbejdelse og regulering af budgetter
 • Håndtering af skatteforhold
 • Styring af betalinger
  • Huslejeopkrævning
  • Depositumsbetalinger
  • Rykkere og betalingspåmindelser
  • Tilbagebetalinger
  • Efterbetalinger
  • Regulering af forskellige opkrævninger
  • Øvrige udgifter og indtægter

 

Personlige kvalifikationer

Følgende kvalifikationer kan være nyttige i jobbet som ejendomsadministrator:

 • Være god til matematik (være god til tal)
 • At være projektorienteret – dvs. at kunne (lide at) styre, udvikle eller gennemføre projekter
 • At kunne tage ansvar (evt. også i forbindelse med ledelse)
 • Være god til/kunne lide at rådgive
 • Have gode kommunikationsevner – skriftligt såvel som mundtligt
 • Have menneskekendskab (eller i hvert være i stand til at kommunikere med mange slags mennesker)