Ejendomsadministrator – Uddannelse

For at blive ejendomsadministrator skal man have en uddannelse inden for finans.

 

De mest almindelige uddannelsesmæssige baggrunde blandt ejendomsadministratorer er følgende:

 • Finansøkonom
 • Finans
 • Finansiel rådgivning

Du kan læse mere om de enkelte uddannelser nedenfor.

 

Relevante uddannelser for ejendomsadministratorer

Finansøkonom

Uddannelsen Finansøkonom giver ret til titlen Finansøkonom AK og er en 2 årig erhvervsakademiuddannelse. På studiet lærer man om bl.a. økonomi, handel, finansiering og forsikring.

 

Fagene på uddannelsen inkluderer:

 • Finansielle virksomheder og markeder og markedsføring
 • Globaløkonomi
 • Erhvervsjura
 • Statistik
 • Kunde- og samarbejde
 • Ledelse og kommunikation

Uddannelsen inkluderer desuden valgfri del (specialefag) samt en praktikperiode. Her vil det – som kommende ejendomsadministrator – vil være oplagt at specialisere sig i ejendomsadministration og gå i praktik i et ejendomsadministrationsselskab.

 

Finans

Finans er en professionsbacheloruddannelse, hvor man har mulighed for at specialisere sig inden for ejendomme – hvilket kan inkludere ejendomsadministration. Uddannelsen varer 3 ½ år og leder indebærer undervisning i områder såsom økonomi, finansiering, statistik, erhvervsjura m.fl.

 

De obligatoriske fag på uddannelsen inkluderer:

 • Branchekendskab og sektorregulering
 • Ejendomsfinansiering
 • Erhvervsjura
 • Erhvervsøkonomi
 • Finansjura
 • Kommunikation og præsentationsteknik
 • Markedsføring
 • Metode og videnskabsteori
 • Organisationspsykologi

 • Organisationsudvikling
 • Privatøkonomi
 • Projektledelse
 • Rådgivende salg
 • Rådgivning og etik
 • Salg- og kundepsykologi
 • Samfundsøkonomi
 • Skatteret
 • Statistik

Valgfagene inkluderer:

 • Finansielle forretninger
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Revision
 • Forsikring/Pension

 • Liv og pension
 • Videregående statistik
 • Forretningsudvikling
 • Udvidet regnskabsanalyse
 • Human Ressouce Management

 

Uddannelsen indeholder desuden en praktikperiode samt et bachelorprojekt, der begge kan anvendes til specialisering inden for ejendomsadministration.

 

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning er en Videregående voksenuddannelse (VVU), der varer op til 3 år på deltid. Uddannelsen kan drejes i 3 retninger: Bank og realkredit, revision eller ejendomsmægler – og det er naturligvis sidste uddannelsesretning, der er relevant for kommende ejendomadministratorer.

 

Fagene på uddannelsen kan sammensættes på flere måder, men i forhold til ejendomsretningen bør sammensætningen være følgende:

 • Erhvervsjura i den finansielle sektor
 • Samfundsøkonomi
 • Ejendomshandel
 • Omsætning af fast ejendom

Uddannelsen afsluttes med afgangsprojekt som selvsagt helst skal være inden for ejendomsområdet, hvis man ønsker at blive ejendomsadministrator.

 

Videreuddannelse

Mulighederne for videreuddannelse blandt ejendomsadministratorer inkluderer:

 • HD 2. del i finansiel rådgivning (erhvervsøkonomisk efteruddannelse der varer 2 år)
 • Ejendomsadministratoruddannelsen (privat uddannelse – læs evt. mere hos Ejendomsforeningen Danmark)
 • Vurdering (diplomuddannelse der varer op til 3 år)

Herudover er det meget almindeligt, at ejendomsadministratorer specialiserer sig inden for bestemte områder (som f.eks. investeringsejendomme, foreningsadministration, byggesagsadministration mv.)