Ejendomsmægler – Job

En ejendomsmægler arbejder typisk inden for et af følgende områder:

 • Salg af ejendomme
 • Finansiering
 • Rådgivning

Jobbet som ejendomsmæglers er i høj grad præget af:

 • Salg og rådgivning
 • Markedsføring
 • Vurdering
 • Administrativt arbejde

Nedenfor kan du kan læse mere om ejendomsmæglernes arbejdsområder, arbejdsopgaver og arbejdsgivere.

 

Arbejdsområder

Ejendomsmæglere er ofte specialiserede indenfor et eller flere af følgende områder:

 • Grunde
 • Huse
 • Ejerlejligheder
 • Andelsboliger

 • Erhvervsejendomme
 • Udlejningsejendomme
 • Projekter (ejendomme på projektstadiet)
 • Investeringsejendomme

Nogle ejendomsmæglere er desuden specialiserede inden for specifikke områder såsom ejendomsadministration, boliglån, forsikring, rådgivning af f.eks. entreprenører osv.

 

Arbejdsopgaver og jobfunktioner

Et job som ejendomsmægler kan indebære følgende arbejdsopgaver:

 • Salg
  • Telefonisk kontakt
  • Fremvising
  • Opsøgende aktiviteter
  • Deltagelse på messer el.lign.
 • Markedsføring
  • Annoncer i aviser, blade
  • Annoncer på internettet
  • Deltagelse på messer el.lign.
 • Vurdering
  • Vurdering og prissætning
  • Syns- og skønsvurdering

 • Rådgivning
  • Rådgivning af sælger
  • Rådgivning af køber
  • Rådgivning af aktører i byggerier
  • Finansiering
  • Forsikring
  • Investering
 • Administrativt arbejde
  • Udarbejdelse af dokumenter (salgsopstillinger, kontrakter osv.)
  • Håndtering af dokumenter (skøder, tilstandsrapporter osv.),
  • Fremskaffelse af forskellige juridiske eller økonomiske informatoner

 

Regler

Ejendomsmæglere i Danmark er ved lov underlagt en række krav og forpligtelser – ejendomsmæglere skal bl.a.:

 • Rådgive uvildigt
 • Leve op til god ejendomsmæglerskik
 • Tydeligt vise tilhørsforhold til banker, forsikringsselskaber o.lign.
 • Oplyse kunder om provision (samt provisionens størrelse – hvis kunden ønsker at kende denne)
 • Oplyse kunder om særlige økonomiske eller personlige interesser i ejendomshandler, finansiering, forsikring

Læs evt. mere om ejendomsmægleres forpligtelser her. For at kalde sig “ejendomsmægler”, skal man desuden være optaget i Ejendomsmæglerregistret

 

Arbejdsgivere

Ejendomsmæglere ansættes typisk i ejendomsmæglervirksomheder, hvor de sælger ejendomme. Andre jobfunktioner kan dog inkludere andre arbejdsgivere som f.eks.:

 • Rådgiver – ansat af en entreprenør, bygherre, investor el.lign.
 • Vurderingsmand – ansat af en bank eller anden form for pengeinstitut
 • Skønsmand – ansat af domstolene eller andre offentlige myndigheder

Herudover kan ejendomsmæglere også arbejde freelance eller starte deres egen mæglervirksomhed.