Ejendomsmægler – Løn

I skemaet nedenfor ses nogle af de mest markante lønforskelle på mandlige og kvindelige ejendomsmæglere:

Parameter Mænd Kvinder
Bruttoløn 42.836,06 34.534,57
Pension pr. time 24,52 20,59
Personalegoder pr. time 3,14 0,76
Genetillæg pr. time 0,68 0,18

Tallene baserer på de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik. Læs evt. mere her

  • Gennemsnitslønnen for alle ejendomsmæglere i Danmark er kr. 38.369,88 pr. måned
  • Ejendomsmæglere med lederansvar har en gennemsnitsløn på kr. 54 039,11 pr. måned, hvor ejendomsmæglere uden lederansvar har en gennemsnitsløn på kr. 37 793,50 pr. måned
  • Ejendomsmæglerelever tjener i gennemsnit kr. 17.045,49 pr. måned

Lønningerne ovenfor er alle bruttolønninger, der inkluderer pension (og ATP).

 

Faktorer der påvirker en ejendomsmæglers løn

Ejendomsmægleres lønninger afhænger af flere faktorer:

Arbejdsområde

Der kan være lønmæssige forskelle alt efter, hvad man som ejendomsmægler beskæftiger sig med. Mange ejendomsmæglere arbejder f.eks. med salg af ejerlejligheder, huse og andelsboliger, hvor andre fokuserer på salg af investeringsejendomme eller boligprojekter.

 

Herudover er nogle ejendomsmæglere specialiserede inden for finansiering, ejendomsadministration, specielle former for rådgivning osv. Alle disse specialer skaber forskellige lønmæssige grundlag for de enkelte ejendomsmæglere.

 

Provision

Selvom nogle ejendomsmæglere har en fast løn eller timeløn, modtager de normalt også provision for hvert salg de foretager – mange mæglere er endda 100% provisionslønnede og modtager derfor kun løn for de salg, de skaber.

 

Ved traditionelt boligsalg stammer provisionen typisk fra salæret (udgiften til ejendomsmæglervirksomheden forbundet med et salg). I projektsalg, finansiering, rådgivning og andre arbejdsområder er provisionen normalt indarbejdet på andre måder.

 

Arbejdsindsats

Eftersom ejendomsmæglerarbejdet i høj grad handler om at sælge ejendomme, finansiering eller rådgivning, går en del af arbejdstiden med opsøgende salg – og som i så mange brancher er der en generel tendens til, at man tjener flere penge, jo mere man arbejder.

 

Udover tiden man lægger i arbejdet, kan andre faktorer – såsom naturligt talent for salg og markedsføring, kundetække, gode forbindelser eller et godt netværk osv. – alle være med til at gøre arbejdsindsatsen mere effektiv.

 

Konjunkturer og markedstendenser

Økonomiske høj- og lavkonjunkturer har en stor indflydelse på ejendomspriserne samt befolkningens økonimiske likviditet samt lyst til at købe og sælge ejendomme. Generelt kan man sige, at jo bedre det går med økonomien, jo bedre går det også for ejendomsmæglerne. Nogle ejendomsmæglere mærker dog mere til de økonomiske udsving end andre; dette afhænger i høj grad af deres specialisering.

 

Herudover kan lokale tendenser økonomien eller ejendomsmarkedet påvirke ejendomsmæglernes arbejdsvilkår. Boligprisernes udvikling er f.eks. langt fra altid den samme over hele landet.

 

Fagforeningsmedlemskab

Selvom individuel lønforhandling er ganske normalt i ejendomsmæglerfaget, kan man ved at melde sig ind i en fagforening sikre sig, at man får minimumsløn og andre basale rettigheder i forbindelse med f.eks. ferie, pension, barsel, afskedigelse osv. 

 

Idet ejendomsmæglerjobbet i høj grad er præstationsorienteret er et fagforeningsmedlemskab dog ikke en garanti for det, der betragtes som en “god” løn i faget.