Ejendomsmægler – Uddannelse

For at blive ejendomsmægler skal man have:

 • En uddannelse inden for finans
 • 2 års erfaring med ejendomshandel

De fleste ejendomsmæglere har en af følgende uddannelser:

 • Finansøkonom
 • Finansiel rådgivning
 • Finans (professionsbachelor)
 • Finansuddannelsen

Nogle af ovenstående uddannelser skal suppleres med uddannelse indenfor ejendomshandel. Hvis man har en kandidatuddannelse, kan man tage Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling, som varer 6 måneder på deltid.

 

Uddannelsesveje for ejendomsmæglere

Finansøkonom

Finansøkonom er en erhvervsakademiuddannelse, der i alt varer 2 år og giver ret til titlen Finansøkonom AK. På uddannelsen undervises man i emner som økonomi, finansiering, handel, forsikring o.lign.

 

Fagene på uddannelsen inkluderer:

 • Erhvervsjura
 • Finansielle virksomheder og markeder og markedsføring
 • Globaløkonomi
 • Kunde- og samarbejde
 • Ledelse og kommunikation
 • Statistik

På uddannelsen til finansøkonom findes desuden valgfrie fag såvel som en praktikperiode, hvor det er oplagt at fokusere på ejendomsområdet.

 

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning varer op til 3 år (på deltid) og er en Videregående voksenuddannelse (VVU). På uddannelsen vælger eleven selv hvilken af følgende 3 drejninger studiet skal tage:

 • Bank og realkredit
 • revision eller
 • Ejendomsmægler

Eleven har mulighed for selv at sammensætte fagene på uddannelsen men i forhold til at blive ejendomsmægler, bør sammensætningen være følgende:

 • Ejendomshandel
 • Erhvervsjura i den finansielle sektor
 • Omsætning af fast ejendom
 • Samfundsøkonomi

I slutningen af uddannelsesforløbet skrives et afgangsprojekt som naturligvis helst skal være inden for ejendomshandel el.lign., hvis målet er at blive ejendomsmægler.

 

Finans

Finans er en 3 ½ årig uddannelse, hvor man undervises i emner som økonomi, finansiering, erhvervsjura, statistik osv.

 

Finans er en professionsbacheloruddannelse, hvilket bl.a. betyder, at man er kvalificeret til at arbejde umiddelbart efter uddannelsen (uden behov for en kandidatuddannelse). For at blive ejendomsmægler via finansuddannelsen skal specialisere sig inden for ejendomme, hvilket kan gøres via valgfag, praktik og det afsluttende bachelorprojekt.

 

De obligatoriske fag inkluderer:

 • Branchekendskab og sektorregulering
 • Ejendomsfinansiering
 • Erhvervsjura
 • Erhvervsøkonomi
 • Finansjura
 • Kommunikation og præsentationsteknik
 • Markedsføring
 • Metode og videnskabsteori
 • Organisationspsykologi

 • Organisationsudvikling
 • Privatøkonomi
 • Projektledelse
 • Rådgivende salg
 • Rådgivning og etik
 • Salg- og kundepsykologi
 • Samfundsøkonomi
 • Skatteret
 • Statistik

Valgfagene på uddannelsen inkluderer:

 • Finansielle forretninger
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Revision
 • Forsikring/Pension

 • Liv og pension
 • Videregående statistik
 • Forretningsudvikling
 • Udvidet regnskabsanalyse
 • Human Ressouce Management

 

Finansuddannelsen

På finansuddannelsen lærer man privatøkonomi og det primære fokusområde er at rådgive kunder om deres økonomiske situation.

 

Selvom finansuddannelsen egentlig er tiltænkt elever i banker, forsikringselskaber og realkreditinstitutter, kan den også anvendes som grundlag for at blive ejendomsmægler – man skal dog regne med at tage ejendomsmæglerdelen af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning (se ovenfor).

 

Fagene på finansuddannelsen inkluderer:

Obligatoriske fag

 • Virksomheden i den finansielle sektor
 • Kunden i den finansielle sektor
 • Rådgiveren i den finansielle sektor
 • Samfundsøkonomi og branchejura i den finansielle sektor
 • Brancheprodukter

Valgfri fag

 • Udlån og Bank erhverv
 • Pension
 • Livsforsikring
 • Skadeforsikring
 • Investering
 • Bolig og Realkredit erhverv

 

Videreuddannelse

De mest populære videreuddannelser blandt ejendomsmæglere er:

 • Vurdering (diplomuddannelse der varer op til 3 år og giver ret til titlen DiplomValuar)
 • HD 2. del i finansiel rådgivning (erhvervsøkonomisk efteruddannelse der varer 2 år)
 • Ejendomsadministratoruddannelsen (en privat uddannelse der varer 2 år)