Ejendomsservicetekniker – Job

Et job som ejendomsservicetekniker kræver bl.a., at man kan varetage mange forskellige arbejdsfunktioner og i øvrigt har indblik i en del forskellige tekniske- og håndværksmæssige fag (en “multihåndværker”.

 

Fællesnævneren for næsten alle ejendomsserviceteknikerjobs er, at man skal passe og vedligeholde bygninger og udendørsarealer.

 

Herudover er det i nogle jobs et krav, at man har kendskab til mere specifikke tekniske områder – som f.eks. anlæg, maskiner, computere el.lign.

 

Arbejdsopgaver

Typiske arbejdsopgaver for ejendomsserviceteknikere kan være:

 • Vedligeholdelse og reparation af bygninger og evt. også maskiner, inventar osv.
 • Gartnerarbejde
 • Affaldshåndtering (og -sortering)
 • Snerydning
 • Vurdere og udbedre skader

 • Servicering, ekspedition og vejledning af beboere
 • Rekvirering af materialer, håndværkere o.lign.
 • Synsopgaver (f.eks. i forbindelse med ind- og fraflytninger)
 • Deltagelse i udarbejdelse af budgetter
 • Forefaldende arbejde

Ejendomsserviceteknikere har desuden typisk også ansvaret for vedligeholdelse af:

 • VVS-installationer
 • Ventilationsanlæg

 • Klimaanlæg
 • Antenneanlæg

 

Personlige kvalifikationer

Følgende kvalifikationer kan være nyttige i et job som ejendomsservicetekniker:

 • Være god til håndværksmæssigt arbejde (at “kunne lidt af det hele”)
 • At have teknisk forståelse
 • Være serviceminded
 • Kunne kommunikere med mange forskellige slags mennesker
 • Kunne arbejde selvstændigt og selv finde løsningen på problemer
 • Indsigt i regnskaber og budgetter