Ejendomsservicetekniker – Løn

Fakta om ejendomsserviceteknikeres løn

  • Den gennemsnitlige løn for alle ejendomsserviceteknikere i Danmark er kr. 31.537,89 pr. måned
  • I nogle stillinger medfølger en funktionærbolig, hvilket kan påvirke ejendomsserviceteknikerens løn
  • Arbejdet art kan have påvirke lønnen; nogle stillinger kræver f.eks. ingen specielle færdigheder og aflønnes derfor lavere end stillinger, hvor der er meget specifikke krav til ejendomsserviceteknikeren. Det er typisk tekniske komptencer til styring af specielle systemer, anlæg, maskiner o.lign., der er med til at hæve lønniveauet

 

Elevløn

Ejendomsserviceteknikereelever (lærlinge) får løn under uddannelsen, såfremt de har en uddannelsesaftale med en virksomhed (dvs. et praktiksted) og er fyldt 18 år.

 

Elevlønnen starter på omkring kr. 8.500 pr. måned og stiger op til omkring 12.000-14.000 efterhånden som læretiden skrider frem. Lønnen kan dog variere fra virksomhed til virksomhed – især fordi virksomhederne kan være underlagt forskellige overenskomster.

 

Overenskomst mellem BL og ESL

Et eksempel på en overenskomst der berører ejendomsserviceteknikere, kan være overenskomsten for 2010-2012 mellem Boligforeningernes landsforening og ejendoms- og servicefunktionærernes landsammenslutning. Heraf fremgår det, at ejendomsserviceteknikere har en mindsteløn på kr. 27.317,95 (hvilket inkluderer funktions, kvalifikations- og anciennitetstillæg).

 

Af samme overenskomst fremgår det, at elever har en mindsteløn på kr. 9.649,11-13.550,16 (lønnen stiger efterhånden som læretiden skrider frem).