Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en erhvervsuddannelse, der i alt varer 3 år og 3 måneder. Man har dog mulighed for at stoppe allerede efter 2 år og 5 måneder som faglært ejendomsmedhjælper.

 

På uddannelsen lærer grundlæggende om at vedligeholde bygninger og udendørsarealer – hvilket kræver indblik i flere forskellige fag og arbejdsområder.

 

Adgangskravet er, at man har opfyldt sin skolepligt – dvs. færddiggjort folkeskolens 9. klasse.

 

Uddannelsens opbygning

Nedenfor beskrives hhv. praktik- og skoleforløbet på Ejendomsserviceteknikeruddannelsen for kommende ejendomsserviceteknikere; bemærk at ejendomsmedhjælpere har ca. 7 ugers skolegang og 38 ugers praktik mindre end ejendomsserviceteknikere.

Praktik

En forholdsvis stor del af uddannelsen består af praktik (ca. 2 år og 3 måneder). For at få en praktikplads skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Skoleophold

Skoleopholdene udgør ca. 45 uger af det samlede uddannelsesforløb, hvor de første 20 uger er grundforløb og de resterende 25 uger er opdelt i omkring 5 perioder á 4-6 ugers varighed.

 

Fag på uddannelsen

Fagene på ejendomsserviceteknikeruddannelsen inkluderer:

 • Administrative rutiner
 • Bygningsvedligeholdelse
 • Engelsk – ejendomsservice
 • Matematik
 • Psykologi
 • Varmeanlæg
 • Stiger og stilladser
 • Leje-/ brugerforhold

 • Miljøbevidsthed og affaldshåndtering
 • Naturfag til ejendomsservice
 • Pleje og vedligeholdelse af udearealer
 • Indretning og vedligeholdelse af legepladser
 • Serviceformidling, det offentlige serviceapparat
 • Budgetter og byggesagsbehandling
 • Ventilation og indeklima

Følgende fag kan desuden også tages:

 • Beboerdemokrati
 • Eftersyn af bygningers anlæg
 • Sports-/idrætsanlæg og svømmebade
 • Syn af boliger