Eksportingeniør – Løn

Gennemsnitslønnen for alle eksportingeniører i Danmark er kr. 44.108 pr. måned. Lønningerne blandt danske eksportingeniører fordeler sig som følger:

  • 25% tjener kr. 37.480 eller derunder
  • 25% tjener kr. 37.481 – 42.619
  • 25% tjener kr. 42.620 – 48.880
  • 15% tjener kr. 48.881 – 55.680
  • 10% tjener kr. 55.681 eller derover

Alle lønningerne nævnt ovenfor er månedlige bruttolønninger og kan desuden ses på illustrationen nedenfor:

 

Løn blandt danske eksportingeniører

 

Løn i forskellige stillinger

Nedenfor ses bruttolønninger fordelt på specifikke stillingsbetegnelser. Lønningerne gælder privatansatte og er udarbejdet i september 2012:

Stilling kr./mnd.
Exportchef/Export Manager 58.214
Eksportingeniør 35.184
Logistik manager 46.229
Logistikingeniør/logistikmedarbejder 42.639

 

Anciennitet og erfaring

I skemaerne nedenfor ses bruttolønningerne blandt eksportingeniører ud fra kandidatårgang. Det fremgår tydeligt, at anciennitet og erfaring påvirker lønningerne:

Kandidatårgang 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Løn (kr./mnd.) 57.605 48.187 58.265 53.606 52.574 51.350 53.274 52.356

 

Kandidatårgang 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Løn (kr./mnd.) 51.132 50.863 49.363 48.526 45.888 45.973 44.452 43.409

 

Kandidatårgang 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Løn (kr./mnd.) 41.243 39.187 38.797 36.997 35.399 34.582

 

Alle data i denne artikel stammer fra Ingeniørforeningen, IDAs lønstatistik for 2012