Eksportingeniør – Uddannelse

For at blive eksportingeniør skal man tage uddannelsen Diplomingeniør – eksport, som er en professionsbacheloruddannelse.

 

På uddannelsen lærer man om især om teknik, sprog, økonomi og markedsføring, og man forberedes til arbejde i internationale miljøer.

 

Eksportingeniøruddannelsen varer 4 ½ år i alt og giver titlen eksportingeniør og/eller dipomingeniør.

 

Uddannelsens indhold

De vigtigste nøgleord i eksportingeniøruddannelsen er:

 • Eksport
 • Globalisering
 • International samhandel
 • Markedsføring
 • Projektstyring

 • Teknik
 • Kommunikation
 • Kulturforståel­se
 • Sprog
 • Økonomi

 

Fag på uddannelsen

Selvom fagene på de enkelte uddannelsessteder kan variere en smule, inkluderer de typisk:

 • Afsætningsøkonomi
 • Eksportteknologi
 • Engelsk
 • Erhvervsøkonomi
 • Forandringsprocesser og innovation
 • Fysik
 • Integreret produktudvikling
 • International markedsføring

 • Kultur og samfund
 • Marketing
 • Marketing across cultures
 • Marketing, økonomi og netværksteori
 • Matematik
 • Matematik og naturvidenskab
 • Materialelære, styrelære og maskinlære
 • Programmering

Eksportingeniøruddannelsen inkluderer også tilvalgsfag samt et studieophold i udlandet. Studiet afsluttes med et bachelorprojekt.

 

Undervisningformer

Selve undervisningen foregår som:

 • Forelæsninger
 • Holdundervisning

 • Laboratorieøvelser
 • Projekter

Fordi uddannelsen er meget internationalt orienteret, er det meget normalt, at en del af studiet foregår i udlandet. Der er desuden mulighed for at tage hele eksportingeniøruddannelsen på engelsk.

 

Adgangskrav

For at blive optaget på Diplomingeniør – eksport skal man have én af følgende:

 • Gymnasial uddannelse (stx, htx, hf, hhx, eux, GIF eller tilsvarende)
 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne (særligt kursus der varer 1 – 1½ år)

Der er specifikke adgangskrav er engelsk på A-niveau samt C-niveau inden for det sprog, man ønsker at læse på eksportingeniøruddannelsen (enten tysk, fransk eller spansk).

Videreuddannelse

Eksportingeniører har forholdsvis gode muligheder for videreuddannelse, idet deres uddannelsesmæssige baggrund kvalificerer dem til mange forskellige videreuddannelser. Nedenfor ses en række af de mest populære videreuddannelser blandt eksportingeniører:

 • Civilingeniøruddannelserne (f.eks. teknologiledelse, IT, cand.merc. m.fl.)
 • HD (erhvervsøkonomisk efteruddannelse)
 • Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) eller andre lederuddannelser
 • Masteruddannelser i udlandet