Elektriker – Løn

 • Den gennemsnitlige løn for alle elektrikere i Danmark er kr. 32.660,47 pr. måned
 • Nyuddannede elektrikere tjener typisk omkring kr. 29.000 pr. måned

 

Timeløn, fastløn og pension

Der er betydelige lønforskelle blandt elektrikere, der timelønnede/fastlønnede samt på pensionen blandt mandlige/kvindelige elektrikere:

 • En fastlønnet elektriker tjener kr. 36.508,13 pr. måned
 • En timelønnet elektriker tjener kr. 31.201,56 pr. måned
 • En mandlig elektriker optjener gennemsnitligt kr. 24,22 i pension (inkl. ATP) pr. arbejdstime 
 • En kvindelig elektriker optjener gennemsnitligt kr. 19,64 i pension (inkl. ATP) pr. arbejdstime 

 

Faktorer der påvirker elektrikeres løn

Arbejdplads og jobtype

Nogle arbejdsgivere betaler højere lønninger end andre – og nogle er villige til at forhandle, hvor andre ikke vil forhandle. Arbejdsgiverens holdning til løn spiller naturligvis en stor rolle for lønniveauet blandt de ansatte. Herudover er jobtypen og arbejdsområdet vigtige for lønniveauet (lønningerne er forskellige blandt elektrikere i forskellige arbejdsområder – f.eks. alarmteknik, køleteknik, procesteknik osv.) 

 

Uddannelse, kompetencer og erfaring

Den uddannelsesmæssige baggrund kan have en direkte indflydelse på lønnens størrelse. Det er især specialisering og videreuddannelse (eksempelvis til installatør, IT-teknolog, automationsteknolog osv.), der kan være med til at øge lønnen. Kompetencer giver naturligvis også lønmæssige fordele, ligesom erfaring meget ofte har betydning for lønniveauet.

 

Fagforeningsmedlemskab

Med et fagforeningsmedlemskab sikres man en mindsteløn samt en række basale rettigheder (f.eks. i forbindelse med ferie, barsel, pension osv.) i kraft af fagforeningens overenskomst med ens arbejdsgiver. Hvis ikke arbejdsgiveren har en overenskomst med fagforeningen, kan man stadig bruge de gældende minimumslønninger som udgangspunkt i forbindelse med lønforhandling. Nedenfor ses et uddrag af en overenskomst, der gælder elektrikeres lønninger.

 

Eksempel på overenskomst for elektrikere

Brancheforeningen Tekniqs overenskomst fra 2012 er et eksempel på en overenskomst for elektrikere. Af overenskomsten fremgår det, at mindstelønnen for elektrikere fra 1. marts 2013 er kr. 107,55 pr. time.

 

Herudover gælder følgende løntillæg og lønsatser (pr. time):

 • Forskudstidstillæg: kr. 43,25
 • Fleksibel arbejdstid (§ 7a.5): kr. 43,90
 • Fleksibel arbejdstid (§ 7a.6): kr. 75,15
 • Barns sygdom: kr. 116,35
 • Barns hospitalsindlæggelse: kr. 133,00

 • Udrykningstillæg ved udkald: kr. 116,75
 • Rejse- og vejtid: kr. 46,40
 • Rådighedsvagt hverdage: kr. 14,35
 • Rådighedsvagt weekend: kr. 18,75
 • Overtidstillæg 1. og 2. klokketime: kr. 78,00 – overtid derudover: kr. 116,75