Elektrikerlærling – Løn

Lønningerne blandt elektrikerlærlinge i Danmark er normalt følgende:

 • Startløn: ca. kr. 8.000 pr. måned
 • Slutløn: ca. kr. 14.000 pr. måned

(lønnen stiger efterhånden som uddannelsesforløbet skrider frem).

 

Hvad påvirker lønnen?

Lønnen for elektikerlærlinge kan bl.a. påvirkes af følgende faktorer:

 • Arbejdssted (nogle arbejdsgivere betaler mere end andre)
 • Jobtype (nogle jobs og arbejdsområder er bedre lønnede end andre)
 • Overenskomster (fagforeningsmedlemskab – se eksemplet nedenfor)

 

Eksempel på overenskomst for elektrikerlærlinge

I Tekniqs overenskomst for 2012 ses et eksempel på aftalerne for mindstelønninger blandt elektrikerlærlinge (timelønninger):

 

Installationsteknik og Bygningsautomatik 

Lønperiode

1

2

3

4

År

1/2

1/2

1/1

1/1

1/1

Lærlinge 4 år

56,35

64,35

76,40

91,30

Lærlinge 3½ år

56,35

64,35

76,40

91,30

Styrings- og reguleringsteknik og Kommunikationsteknik 

Lønperiode

1

2

3

4

5

År

1/2

1/2

1/1

1/1

1/1

½

Lærlinge 4½ år

56,35

64,35

76,40

91,30

105,60

Lærlinge 4 år

56,35

64,35

76,40

91,30

105,60

Hertil kommer desuden forskellige løntillæg (pr. time):

 • Fleksibel arbejdstid: kr. 29,45
 • Fleksibel arbejdstid: kr. 50,10
 • Overarbejdstillæg 1.+2. time: 48,80 – overtimer derudover: kr. 78,00

 • Forskudttidstillæg: kr. 29,45
 • Udrykningstillæg: kr. 78,00
 • Sidste 1½ år af læretid: kr. 28,80
 • Læretid forud: kr. 17,80