Elektromekaniker – Løn

  • Gennemsnitslønnen for alle elektromekanikere i Danmark er kr. 36.530,45 pr. måned
  • Den gennemsnitlige månedsløn for en fastlønnet elektromekaniker er kr. 37 893,32
  • Den gennemsnitlige månedsløn for en timelønnet elektromekaniker er kr. 35 116,07

 

 

Mandlige og kvindelige elektromekanikere

Nedenfor ses en oversigt over de mest markante lønforskelle på mandlige og kvindelige elektromekanikere:

Sammenligningsgrundlag kr.
Bruttoløn pr. måned – mænd 36.720,71
Bruttoløn pr. måned – kvinder 27.978,50
Feriebetalinger pr. time – mænd 31,77
Feriebetalinger pr. time – kvinder  24,78
Genetillæg pr. time – mænd 11,08
Genetillæg pr. time – kvinder 4,59
Overtidstillæg pr. time – mænd 2,78
Overtidstillæg pr. time – kvinder 0,94
Personalegoder pr. time – mænd 1,22
Personalegoder pr. time – kvinder 0,31

 

Statistikken er udviklet vha. lønoplysninger fra 3144 mandlige og 75 kvindelige elektromekanikere.