Elektromekaniker – Uddannelse

For at blive elektromekaniker skal man tage Automatik- og procesuddannelsen, som er en 4-årig erhvervsuddannelse under indgangen “Strøm, styring og IT”.

 

På uddannelsen lærer man – som navnet antyder – om automatik og processer. Man har bl.a. følgende fag:

 • Elektronik
 • Hydraulik
 • Pneumatik
 • Fejlfinding
 • Procesregulering
 • Robotteknologi

En elektromekaniker beskæftiger sig primært med reparation af elektrisk maskineri – og fagene ovenfor giver et godt udgangspunkt for det arbejde, man skal udføre efter endt uddannelse.

 

Uddannelsens opbygning og indhold

Automatik- og procesuddannelsen består af et skoleforløb og en praktikperiode. Det er elevens egen opgave, at lave en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver med henblik på at få en praktikplads.

 

Automatik- og procesuddannelsen er desuden opdelt i 2 trin:

 • Trin 1: Første trin er et grundforløb, hvor man får en del grundliggende teknisk viden og desuden introduceres til specialerne på trin 2
 • Trin 2: På trin 2 vælger man mellem ét af følgende specialer:
  • Automatiktekniker
  • Automatiktekniker i elevatorbranchen
  • Automatiktekniker i elektrobranchen

Det er naturligvis sidstnævnte speciale, der er relevant for kommende elektromekanikere. På specialet Automatiktekniker i elektrobranchen lærer man om automatik i industrien; f.eks. opsætning af produktionsmaskiner, fejlfinding og -retning, reparation og vedligeholdelse af maskiner såsom motorer, transformatorer osv.

 

Videreuddannelse

Nogle af de mest relevante videreuddannelser for elektromekanikere inkluderer:

 • Elektroingeniør
 • Automatikteknolog
 • It-teknolog

Fordi jobbet som elektromekaniker kræver, at man holder sig opdateret omkring teknik og tekniske muligheder, er det meget almindeligt, at virksomhederne videreuddanner deres medarbejdere (elektromekanikere) løbende.