Elektromekaniker – Uddannelse - Joblexia.com

Elektromekaniker – Uddannelse

For at blive elektromekaniker skal man tage Automatik- og procesuddannelsen, som er en 4-årig erhvervsuddannelse under indgangen “Strøm, styring og IT”.

 

På uddannelsen lærer man – som navnet antyder – om automatik og processer. Man har bl.a. følgende fag:

 • Elektronik
 • Hydraulik
 • Pneumatik
 • Fejlfinding
 • Procesregulering
 • Robotteknologi

En elektromekaniker beskæftiger sig primært med reparation af elektrisk maskineri – og fagene ovenfor giver et godt udgangspunkt for det arbejde, man skal udføre efter endt uddannelse.

 

Uddannelsens opbygning og indhold

Automatik- og procesuddannelsen består af et skoleforløb og en praktikperiode. Det er elevens egen opgave, at lave en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver med henblik på at få en praktikplads.

 

Automatik- og procesuddannelsen er desuden opdelt i 2 trin:

 • Trin 1: Første trin er et grundforløb, hvor man får en del grundliggende teknisk viden og desuden introduceres til specialerne på trin 2
 • Trin 2: På trin 2 vælger man mellem ét af følgende specialer:
  • Automatiktekniker
  • Automatiktekniker i elevatorbranchen
  • Automatiktekniker i elektrobranchen

Det er naturligvis sidstnævnte speciale, der er relevant for kommende elektromekanikere. På specialet Automatiktekniker i elektrobranchen lærer man om automatik i industrien; f.eks. opsætning af produktionsmaskiner, fejlfinding og -retning, reparation og vedligeholdelse af maskiner såsom motorer, transformatorer osv.

 

Videreuddannelse

Nogle af de mest relevante videreuddannelser for elektromekanikere inkluderer:

 • Elektroingeniør
 • Automatikteknolog
 • It-teknolog

Fordi jobbet som elektromekaniker kræver, at man holder sig opdateret omkring teknik og tekniske muligheder, er det meget almindeligt, at virksomhederne videreuddanner deres medarbejdere (elektromekanikere) løbende.


Andre artikler om elektromekanikere: