Elektronikfagtekniker – Løn

  • Gennemsnitslønnen for alle elektronikfagteknikere i Danmark er kr. 34.236,97 pr. måned
  • Gennemsnitslønnen for en fastlønnet elektronikfagtekniker er kr. 34.958,53 pr. måned
  • Gennemsnitslønnen for en timelønnet elektronikfagtekniker er kr. 30.969,94 pr. måned
  • En nyuddannet elektronikfagtekniker tjener i normalt omkring kr. 27.000 pr. måned

 

Mandlige og kvindelige elektronikfagteknikere

I skemaet ses de mest betydelige forskelle i løn blandt mandlige og kvindelige elektronikfagteknikere:

Sammenligningsgrundlag kr.
Bruttoløn pr. måned – mænd 36.720,71
Bruttoløn pr. måned – kvinder 27.978,50
Feriebetalinger pr. time – mænd 31,77
Feriebetalinger pr. time – kvinder  24,78
Genetillæg pr. time – mænd 3,51
Genetillæg pr. time – kvinder 0,80
Overtidstillæg pr. time – mænd 2,23
Overtidstillæg pr. time – kvinder 1,32
Pension (inkl. ATP) pr. time – mænd 25,09
Pension (inkl. ATP) pr. time – kvinder 20,75
Personalegoder pr. time – mænd 1,14
Personalegoder pr. time – kvinder 0,11

 

Baggrunden for statistikken er lønoplysninger fra 1800 mandlige og 158 kvindelige elektronikfagteknikere.

 

Løn i forsvaret

Man kan vælge at blive elektronikfagteknikerlærling i forsvaret (hæren, søværnet eller flyvevåbnet) og her er lønnen pt. omkring kr. 18.500 pr. måned under uddannelsen.

 

Den forventede startløn for færdiguddannede elektronikfagteknikere i forsvaret er omkring kr. 25.500 pr. måned.