Elektronikfagtekniker – Uddannelse

For at blive elektronikfagtekniker skal man tage Elektronik- og svagstrømsuddannelsen, som er en erhvervsuddannelse under indgangen “Strøm, styring og IT”.

 

På uddannelsen vælger man fra mellem 2 specialer: Elektronikfagtekniker eller Radio-tv-fagtekniker.

 

Begge uddannelsesretninger varer 4 år i alt, men Elektronikfagtekniker-specialet giver mulig for at læse videre til medicotekniker eller elektronik udviklingstekniker, så uddannelsesforløbet i alt bliver 5 år.

 

Uddannelsens opbygning

På uddannelsen får man valget mellem 2 specialer:

 • Radio-tv-fagtekniker (4 år)
 • Elektronikfagtekniker (4 år – Trin 1)

Specialet Elektronikfagtekniker kaldes også Trin 1 og varer 4 år. Herefter er man faglært Elektronikfagtekniker og er derfor klar til at komme på arbejdsmarkedet. Man kan dog også vælge at tage Trin 2, hvor man uddannes til én af følgende:

 • Medicotekniker (5 år – Trin 1 + 2)
 • Elektronik udviklingstekniker (5 år – Trin 1 + 2)

Uddannelsens varighed er altså 4-5 år i alt og afhænger af, hvilken retning man vælger.

 

Uddannelsens indhold

På Elektronik- og svagstrømsuddannelsen lærer man at arbejde med elektronik. Man lærer især at fremstille, installere og reparere forskellige former for elektriske apparater og udstyr.

 

På specialet Elektronikfagtekniker undervises man i installation og vedligeholdelse af elektronisk udstyr, der anvendes i industrien, sundhedssektoren, private hjem osv. Eksempler herpå kan være kommunikationsudstyr, miljøteknologi (f.eks. solenergi-anlæg), overvågningsudstyr o.lign.

 

Fag

De obligatoriske fag på Elektronik- og svagstrømsuddannelsen inkluderer:

 • Diagramtegning og printlayout
 • Digital- og mikroprocessorteknik
 • Digital signalbehandling
 • Effektelektronik
 • EMC-teknik og elektrisk støjbekæmpelse
 • Forstærkerteknik og transducere
 • HF-kommunikationsteknik
 • Iværksætteri og innovation
 • Læring, kommunikation og samarbejde
 • Miljø

 • Miljøteknologi, elektronik
 • Måleinstrumenter og testsystemer
 • Måleteknik, fejlfinding og reparation
 • Netværk
 • Power supply
 • Programmering i C/C++/C#
 • Projekt dataopsamling
 • Projekt elektronik
 • Reparation af switch-mode power supply
 • Salg og teknisk service

 

Adgangskrav

Adgangskravet for optag på Elektronik- og svagstrømsuddannelsen er, at man har opfyldt sin skolepligt (folkeskolens afgangseksamen).

 

Videreuddannelse

Mange elektronikfagteknikere vælger at videreuddanne sig til Medicotekniker eller Elektronik udviklingstekniker, hvilket tager 1 år. Herudover er følgende videreuddannelser populære:

 

De 2-årige erhvervsakademiuddannelser:

 • IT-teknolog
 • Automationsteknolog
 • Energiteknolog
 • Installatør

Andre uddannelser: