Elektroniktekniker – Løn

  • Den gennemsnitlige løn for alle elektronikteknikere i Danmark er kr. 40.385,85 pr. måned
  • Gennemsnitslønnen for en fastlønnet elektroniktekniker er kr. 40.659,89 pr. måned
  • Gennemsnitslønnen for en timelønnet elektroniktekniker er kr. 31.632,60 pr. måned

 

Mandlige og kvindelige elektronikteknikere

I skemaet herunder ses nogle af de mest markante lønforskelle på mandlige og kvindelige elektronikmekanikere i Danmark:

Sammenligningsgrundlag kr.
Bruttoløn pr. måned – mænd 40.748,30
Bruttoløn pr. måned – kvinder 35.803,68
Fraværsbetalinger pr. time – mænd 7,50
Fraværsbetalinger pr. time – kvinder 13,19
Genetillæg pr. time – mænd 3,79
Genetillæg pr. time – kvinder 1,23
Overtidstillæg pr. time – mænd 1,28
Overtidstillæg pr. time – kvinder 0,35
Personalegoder pr. time – mænd 4,04
Personalegoder pr. time – kvinder 1,33
Pension (inkl. ATP) pr. time – mænd  28,96
Pension (inkl. ATP) pr. time – kvinder 26,08

 

Statistikken baserer på oplysninger fra 4253 mandlige og 396 kvindelige elektronikteknikere.