Elektroniktekniker – Uddannelse

Uddannelsen Elektroniktekniker findes ikke længere, idet den er erstattet af uddannelsen IT-teknolog, som er en 2 årig erhvervsakademiuddannelse.

 

Elektronikteknikeruddannelsen var en videregående uddannelse, hvor adgangskravet var, at man havde én af følgende uddannelser:

 • Radiomekaniker
 • Elektronikmekaniker
 • Realeksamen eller tilsvarende

 

IT-teknolog

På uddannelsen IT-teknolog lærer man at arbejde med elektroniske og datatekniske systemer. På uddannelsen skal man vælge mellem ét af følgende to specialer:

 • Elektronik
 • Netværk

Forløb

Uddannelsen varer 2 år og indeholder følgende:

 • En obligatorisk del (6 mdr.)
 • En specialedel
 • En valgfri del
 • En praktikperiode

Undervisningsformer

Undervisningsformerne er primært holdundervisning og projektarbejde i grupper, men der arbejdes også i studiegrupper og selvstændigt. En del af undervisningen foregår desuden på engelsk ligesom noget af undervisningsmaterialet er på engelsk.

 

Fag

De enkelte specialer på uddannelsen inkluderer følgende fag:

 

Elektronik

 • Analog teknik
 • Computer arkitektur
 • Digitalteknik
 • Elektronik
 • Mikroprocessor
 • Netværk
 • Operativ systemer
 • Programmering
 • Signal behandling
 • Trådløs kommunikation
 • Virksomhedsteknik

Netværk

 • Computerarkitektur
 • Databaser
 • Elektronik
 • Mikroprocessor
 • Netværk
 • Netværksmanagement
 • Netværkssystemer
 • Operativsystemer
 • Programmering
 • Teknik
 • Virksomhedsteknik

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen IT-teknolog skal man have én af følgende uddannelser:

 • Elektrikeruddannelsen
 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • En anden relevant erhvervsuddannelse *
 • En gymnasial eksamen eller tilsvarende (hhx, htx, hf eller eux) *
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

* Der kan være specifikke adgangskrav, hvis man har en erhvervuddannelse eller en gymnasial uddannelse