Energiteknolog – Job

Et job som energiteknolog handler i høj grad om energioptimering, hvilket ofte vil sige at implementere energibesparende løsninger i bygninger, anlæg o.lign.

 

I det daglige arbejder energiteknologen tæt sammen med andre fagfolk – primært inden for el-, vvs- og byggebranchen.

 

Selvom man ikke har de samme kompetencer og den samme faglige dybde som disse, har man et bredt tværfagligt indblik samt evnen til at overskue hele projektet med energien in mente. Herudover har man en viden om energi, som ingen af de andre fagfolk besidder.

 

Arbejdsområder og -opgaver

Energiteknologer arbejder typisk i følgende:

 • Virksomheder (især forsyningsvirksomheder samt virksomheder i bygge- og installationsbrancen)
 • Offentlige institutioner (f.eks. tekniske forvaltninger)
 • Private husstande

Energiteknologen optimerer typisk energien i:

 • Bygninger
 • Bygningsinstallationer
 • Procesanlæg
 • Produktionsanlæg

Arbejdsopgaverne kan inkludere:

 • Rådgivning om- og implementering af energibesparelse
 • Implementering af energi- og indeklimasystemer
 • Planlægning af nye energiformer
 • Tværfaglig opgaveløsning (indenfor vvs, el, klimateknik osv.)
 • Projektledelse

 

Jobtitler

Typiske jobtitler og stillingsbetegnelser kan være:

 • Energiteknolog
 • Energirådgiver
 • Projektleder