Energiteknolog – Uddannelse

Energiteknolog er en forholdsvis ny erhvervsakademiuddannelse (den blev oprettet i 2010), der i alt varer 2 år og kvalificerer til arbejde umiddelbart efter uddannelsens afslutning.

 

På uddannelsen lærer man om energioptimering i bygninger og industrielle anlæg.

 

Uddannelsen giver desuden et bredt indblik i de fag, der er i berøring med energien – hvilket primært er el-, vvs- og byggebranchen.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen Energiteknolog varer 2 år i alt og består af følgende:

 • Fællesdel
 • Fagspecifik del
 • Tilvalgsdel
 • Praktikforløb
 • Afsluttende eksamensprojekt

Selve undervisningen foregår som projektarbejde, selvstændigt arbejde og traditionel undervisning.

 

Uddannelsens indhold

På uddannelsen lærer man om følgende:

 • Projektledelse
 • Planlægning
 • Rådgivning

 • Energiteknisk dokumentation
 • Design og udvikling af energisystemer
 • Forbedring (optimering) af energiinstallation og -anlæg

Fag

Følgende fag indgår i uddannelsen:

 • Analyse og projektering af energianlæg
 • Bæredygtighed
 • Byggeteknik
 • Elektrisk tab & forsyning
 • Energiledelse
 • Energiomsætning

 • Entreprise
 • Innovation
 • Lysteknik
 • Måleteknik
 • Matematik
 • Proces
 • Rådgivning

 • Solceller
 • Styringsteknik
 • Varmepumper
 • Ventilation
 • Vindmøller
 • Virksomheden

Udover afslutningsprojektet indeholder uddannelsen desuden en del forskellige projekter og projektarbejde (virksomhedsprojekt, entrepriseprojekt osv.).

 

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen Energiteknolog, skal man have én af følgende uddannelser:

 • Gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx, hf, eux eller tilsvarende) med både fysik og matematik på C-niveau
 • Automatik- og procesuddannelsen*
 • Elektrikeruddannelsen*
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Murer
 • Procesoperatør
 • Smedeuddannelsen
 • Snedkeruddannelsen*
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • VVS-uddannelsen
 • Anden relevant erhvervsuddannelse med matematik C

*Med specialer

 

Videreuddannelse

 • Diplomingeniøruddannelserne er meget oplagte muligheder for videreuddannelse for energiteknologer
 • Energiteknologer kan desuden deltage på de efteruddannelseskurser, der udbydes af el- og vvs-branchen (f.eks. af fagforbund)