Folkeskolelærer – Løn

Som folkeskolelærer er du underlagt ét af to mulige lønsystemer: anciennitetslønsystemet eller grundlønssystemet.

Lønsystem Løn (kr./mnd.)
Grundlønssystemet 26.000-32.000
Anciennitetslønsystemet 32.000-33.000

 

Lønningerne i skemaet ovenfor er kun vejledende og er udarbejdet for at give billede af, hvad en folkeskolelærer typisk får i løn.

 

En mere dybdegående gennemgang af de specifikke lønninger og lønsystemer findes længere nede i denne artikel.

 

Hvilket lønsystem gælder for mig?

For at finde ud af hvilket lønsystem, der gælder for dig, skal du kigge på den øverste linie på bagsiden af din lønseddel:

  • Grundløn…… 30 = Grundlønssystemet
  • Grundløn…… 42 = Anciennitetslønsystemet

Hvilket lønsystem der gælder for dig, afhænger af to faktorer:

  • Hvornår du blev ansat
  • Hvilket løntrin du var indplaceret på den 31. marts 2000

Reglerne er:

  • Alle der er ansat efter den 1. april 2000, er på grundlønssystemet
  • Alle der den 31. marts 2000 var på løntrin 29 eller derunder, er på grundlønssystemet
  • Alle der  31. marts 2000 var på løntrin 31 eller derover, er på anciennitetslønsystemet

Arbejdstidsaftalen

Udover lønsystemet har den såkaldte arbejdstidsaftale også indflydelse på en folkeskolelærers løn. Hvilken arbejdstidsaftale man arbejder efter, afhænger typisk af, hvor i landet man arbejder. Alle lærere er på én af tre mulige arbejdstidsaftaler:

Arbejdstidsaftale Lønmæssig betydning Yderligere information fås hos…
A 05 Særlige tillæg DLF – Særlige tillæg
A 08 Lokal aftale om tillæg Din tillidsrepræsentant eller lokale kreds
KTO Lokal aftale om tillæg Din lokale kreds

Du kan finde ud af, hvilken arbejdstidsaftale der gælder i din kommune/lokale kreds på dlf.org.

 

Fritvalgstillæg

Alle folkeskolelærere modtager et fritvalgstillæg, der udgør 0,3% af den pensionsgivende løn. Den enkelte folkeskolelærer kan selv vælge, om beløbet skal udbetales eller inbetales til Lærenes Pension A/S

 

Folkeskolelærere på anciennitetslønsystemet

Hvis du som folkeskolelærer er lønnet efter anciennitetslønsystemet, kan du se din løn på dlf.org. Dit løntrin findes på den øverste linie på bagsiden af din lønseddel.

 

Stort set alle folkeskolelærere der aflønnes efter anciennitetslønsystemet, er på løntrin 42 + 13.000, hvilket giver dem en løn på kr. 30.801,08 + kr. 1.383,51 i tillæg = kr. 32.184,59 pr. måned.

 

 

Folkeskolelærere på grundlønssystemet

 

Er man lønnet efter grundlønssystemet, stiger lønnen efter hhv. 4, 8 og 12 års beskæftigelse.

Se dit område her Nyansat
Grundløn
Trin 30 + 3.000
4 års beskæftigelse
Trin 34 + 3.000
8 års beskæftigelse
Trin 39
12 års beskæftigelse
Trin 39 + 10.000
Område 0 25.335,85 27.079,52 29.194,58 30.258,82
Område 1 25.603,94 27.277,69 29.280,75 30.344,99
Område 2 25.789,69 27.414,77 29.340,50 30.404,74
Område 3 26.057,60 27.612,94 29.426,67 30.490,91
Område 4 26.243,19 27.750,10 29.486,50 30.550,74

 

Tillæg

Folkeskolelærere der lønnes efter grundlønssystemet, er også berettigede til undervisningstillæg: De første 299 timer pr. år er frataget for undervisningstillæg – herefter er tillægget kr. 34,60 pr. time.

 

Der findes desuden andre tillæg for specifikke arbejdsopgaver (f.eks. ved specialundervisning, særlige klasser o.lign.).

 

 

Læs evt. mere om løn for folkeskolelærere på Danmarks Lærerforenings hjemmeside