Hvordan bliver man brandmand?

Hvis du gerne vil være brandmand, er første trin at kontakte dit lokale brandvæsen (man kan kun blive brandmand, hvis man er tilknyttet sin lokale brandstation). Her vil du få vejledning om, hvordan tingene forholder sig i netop dit lokalområde.

 

Personlige kvalifikationer

Brandvæsenet ser gerne, at de danske brandmænd afspejler det nutidige samfund i så høj grad som muligt og dermed består af vidt forskellige mennesker. Dette betyder bl.a., at man gerne vil have flere kvinder i job som brandmænd.

På trods af den gode vilje til rekruttering, findes der nogle krav brandmandskandidaterne. Kravene kan variere en smule mellem de lokale brandmyndigheder, men er overordnet set følgende:

 

For at blive brandmand skal man:

 • Være i god fysisk form
 • Være 21-40 år gammel
 • Have ren straffeattest
 • Kunne arbejde i psykisk belastende situationer
 • Være villig til at udføre arbejde, der kan være til fare for dig selv
 • Have kørekort til personbil (kategori B)
 • Være sund og rask med et normalt syn og en normal hørelse

Man må i øvrigt ikke lide af højdeskræk, klaustrofobi, angst el.lign.

 

Faktorer der kan favorisere dig til at blive brandmand, kan være at du har:

 • Gode skolekundskaber
 • Dyrker sport
 • Erhvervskørekort (kategori C) eller kørekort til lastbil (kategori D)
 • Aftjent værnepligt i Beredskabsstyrelsen