Klinisk diætist – Løn

Den gennemsnitlige løn for alle kliniske diætister i Danmark er kr. 31.628,59 pr. måned.

 

Lønforskelle i den offentlige- og private sektor

Som nævnt i skeamet ovenfor er der forskel på kliniske diætisters lønninger, alt efter om de er ansat i den offentlige- eller private sektor. Nedenfor kan du se flere detaljer om lønforskellene i de forskellige sektorer:

Diætistens sektor Typiske ansættelsessteder kr./mnd.
Den statslige sektor Universiteter, professionshøjskoler o.lign. 29.622,97
Den regionale sektor Sygehuse, hospitaler, regionale enheder 31.905,93
Den kommunale sektor Sundhedscentre, plejecentre o.lign. 31.336,96
Den private sektor Private klinikker, fitnesscentre, selvstændige diætister 34.049,77

 

Øvrige faktorer der påvirker lønnen for kliniske diætister

  • Fagforening: Et fagforeningsmedlemskab er en god måde at sikre sig en minimumsløn og kan i de fleste tilfælde betale sig. Alle offentligt ansatte diætister er medlem af fagforeninger, hvor kun omkring 70% af de privatansatte er det. Fagforeningsmedlemskabet er en lønmæssig fordel, fordi arbejdsgiveren derved underlægges vilkårene i overenskomsten mellem arbejdsgiveren eller arbejdsgiverforeningen og fagforeningen; hverved sikres diætisten en minimumsløn samt andre basale rettigheder i forbindelse arbejdstider, feriedage, pension m.fl.
  • Kvalifikationer og omdømme: Hvis man som klinisk diætist formår at “skabe sig et navn” – f.eks. ved at skabe ekstremt gode resultater hos sine klienter, have et godt forhold til klienterne el.lign. – kan man forbedre sine muligheder for at få en højere løn. Dette gælder både i kraft af, at man har et bedre grundlag for lønforhandling, men også for at starte sin egen virskomhed (se nedenfor)
  • Selvstændig klinisk diætist: I forhold til at få en højere løn kan det være fordelagtigt at blive selvstændig klinisk diætist (dvs. starte sin egen virksomhed). Lønningerne for selvstændige diætister kan være langt højere – men også lavere – end for ansatte diætister. Hertil kommer, at diætistens ansvar udvides til også at dække områder såsom regnskab, markedsføring mv.