Klinisk diætist – Uddannelse

Den mest anerkendte, kompetencegivende og sikre vej til et arbejde som klinisk diætist er at tage en professionsbachelor i Ernæring og sundhed og evt. også en af følgende kandidatuddannelser:

 • Gastronomi og sundhed
 • Human ernæring
 • Klinisk ernæring

Nedenfor kan du kan læse mere om de enkelte uddannelser. Nederst på denne side kan du desuden også se hvilke alternative uddannelsesmuligheder, der er for kliniske diætister.

 

Ernæring og sundhed

En professionsbachelor i Ernæring og sundhed varer 3 ½ år og giver en grundlæggende forståelse for kostens indvirkning på mennesket. Klinisk diætetik et speciale på uddannelsen og netop derfor anses uddannelsen som det bedste grundlag for kliniske diætister.

 

Hvis man indfrier adgangskravene og gerne vil være diætist, er uddannelsen i Ernæring og sundhed er et oplagt valg, idet den betragtes som et af de bedste uddannelsesmæssige grundlag inden for faget. På uddannelsen lærer man bl.a. om:

 • Sundhed, kost og fysisk aktivitet
 • Ernæring og læring
 • Ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv
 • Fødevarer, produktion, hygiejne og forbrug
 • Ledelse, kvalitet og miljø
 • Tværprofessionel virksomhed

Fagene på uddannelsen inkluderer:

 • Biokemi
 • Fysiologi
 • Ernæringslære
 • Sygdomslære

 • Pædagogik
 • Psykologi
 • Samfundsvidenskab
 • Formidlingsteknik

Herudover får man også mulighed for at specialisere sig inden for ét af følgende områder:

 • Klinisk diætetik
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling
 • Fødevarer og service

Af ovenstående er det naturligvis Klinisk diætetik man skal vælge, hvis man vil være klinisk diætist.

 

Adgangskravet er en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse som f.eks. bager, slagter, ernæringsassistent, social- og sundhedsuddannelsen el.lign.

 

Gastronomi og sundhed

Kandidatuddannelsen i Gastronomi og sundhed varer 2 år og er en engelsksproget uddannelse, der giver forståelse for gastronomi – dvs. velsmagende, velpræsenteret og æstetisk mad – i teori såvel som i praksis.

 

Uddannelsen inddrager kemi og fysik i tilberedning af mad og undervisningen inkluderer emner såsom:

 • Mad og råvarer
 • Ernæring og sundhed
 • Fødevaresikkerhed
 • Hygiejne
 • Produktudvikling
 • Innovation
 • Molekylær gastronomi
 • Gastronomiens historie

Adgangskravet er en relevant bacheloruddannelse (som f.eks. Ernæring og sundhed).

 

Humanernæring

Kandidatuddannelsen i Human ernæring varer 2 år og er en engelsksproget uddannelse, der tager udgangspunkt i sammenhængen mellem kost og menneskets velfærd. Herudover fokuseres der også på fødevarers sociale og kulturelle betydning.

 

På uddannelsen undervises bl.a. i følgende:

 • Ernæringsvidenskabelige principper, metoder og redskaber
 • Ernæringens indvirkning på sundhed og sygdomme
 • Kulturel betydning af fødevarer og madvaner
 • Menneskets omsætning af energi og næringsstoffer
 • Kostens betydning i livets faser

Adgangskravet er en relevant bacheloruddannelse (som f.eks. Ernæring og sundhed).

 

Klinisk ernæring

Kandidatuddannelsen i Klinisk ernæring varer 2 år og giver forståelse for sammenhængen mellem kost og sygdom. Studiet handler desuden om at anvende kost og næringsstoffer til at mindske omfanget og varigheden af menneskets sygdomme.

 

Undervisningen på uddannelsen inddrager bl.a. følgende emner:

 • Kostindtag og ernæringsfysiologi
 • Kost og sygdomsforebyggelse
 • Sygdomslære

Adgangskravet er en relevant bacheloruddannelse (som f.eks. Ernæring og sundhed).

 

Øvrige uddannelsesmuligheder

Andre uddannelser der kvalificerer til arbejdet som klinisk diætist, inkluderer:

 • Diplomuddannelse i Ernæring og sundhed
 • Pædagogisk diplomuddannelse i Kost, ernæring og sundhed
 • Private kurser