Konditor – Job

En konditor arbejder med produktion og salg af kager og typisk også brød. Kagerne der fremstilles inkluderer småkager, tørkager, skærekager, flødeskumskager og wienerbrød.

 

Typiske arbejdspladser kan være større bagerier, cafeer, restauranter og hoteller eller supermarkeder og fabrikker.

 

Arbejdstiderne for konditorer er desuden særlige; arbejdet starter typisk om natten eller morgenen og fortsætter ud på formiddagen eller frem til middagstid.

 

Om konditorjobbet

Konditorjobbet har følgende kendetegn:

 • Stående arbejde: I løbet af arbejdstiden står man op og går meget rundt , hvilket kan være hårdt for benene og evt. også den nedre del af ryggen
 • Maskinel: Selvom hænderne er centrale i konditorjobbet, er det specielle maskiner der klarer de hårdeste opgaver såsom sammenrøring, æltning, piskning osv.
 • Natte- og morgenarbejde: Arbejdet starter normalt i tidsintervallet kl. 24.00 – 05.00 og slutter typisk i perioden kl. 08.00 – 13.00
 • Produktionsplanlægning: Det er meget vigtigt, at den daglige produktion af kager er optimal – dvs. hverken for lille eller stor – og dette kræver en del indsigt og overblik

Herudover kan der være variationer i arbejdet alt efter hvilken arbejdsplads, man er ansat på; f.eks. er jobbet i en bager anderledes end jobbet på en fabrik.

 

Arbejdspladsen

Jobbet som konditor har på mange måder ændret sig igennem årene, hvilket især skyldes de store virksomheders overtagen af kageproduktionen og -salget:

 • Tidligere blev de fleste kager produceret og solgt i konditorier
 • I dag produceres de fleste kager af store producenter og sælges i supermarkeder

Alt dette bevirker, at konditorer i dag kan findes på arbejdspladser såsom:

 • Bagerier
 • Supermarkeder
 • Fabrikker

 • Kantiner
 • Cafeer og restauranter
 • Hoteller

 

Selvstændige konditorer

Konditorer har også mulighed for at blive selvstændige, hvilket typisk betyder, at man starter sit eget bageri, konditori el.lign. Dette ændrer konditorerens job, fordi man nu er ansvarlig for flere arbejdsområder (som f.eks. indkøb, regnskab osv.). Herved kan jobbet komme til at omfatte mere end blot produktion og salg af kager og brød.