Konditor – Uddannelse

For at blive konditor skal man tage erhvervsuddannelsen Bager og konditor.

 

Uddannelsen til konditor består af et grundforløb og et hovedforløb, og varigheden kan variere alt efter hvordan man sammensætter forløbet. Den totale varighed af uddannelsen er enten 3 år og 1 måned eller 3 år og 7 måneder.

 

Selve uddannelsen består af perioder med undervisnings og praktik, som tilrettelægges på individuel basis af eleven og en kontaktlærer. Før praktikken begynder, skal eleven skaffe en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, hvis arbejdsplads så bliver praktikstedet.

 

Om uddannelsen

Grundforløb

På erhvervsuddannelsen vælges indgangen “Mad til mennesker”, der er det samme grundforløb som f.eks. detailslagtere, ernæringsassistenter og gastronomer gennemgår. Selvom man som konditor studerer i sin egen faglige retning, vil man på grundforløbet tilegne sig nogle grundliggende færdigheder indenfor fødevarehåndtering og få indblik erhvervslivet generelt.

 

 

Grundforløbet indeholder følgende fag:

 • Dansk
 • Naturfag
 • Samfundsfag
 • Sundhed
 • Hygiejne
 • Miljø

 • Innovation
 • Iværksætteri
 • Informationsteknologi
 • Produktudvikling
 • Produktion og service
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse

Når grundforløbet er bestået, skal man anskaffe sig en læreplads. Først herefter er man klar til hovedforløbet.

 

Hovedforløb

På hovedforløbet har man følgende fag:

 

Områdefag:

 • Branchekendskab
 • Madkultur
 • Produktionsteknik
 • Køb
 • Salg

 • Kalkulation
 • Kundebetjening
 • Varekendskab
 • Planlægning
 • Produktion

 

Specialefag:

 • Rørte kager
 • Piskede specialiteter
 • Pies og tærter
 • Chokolatieproduktion

 • Kransekager og tørkager
 • Etage og bryllupskager
 • Dessertproduktion
 • Rullede deje