Lovpligtig efteruddannelse for chauffører

I 2008 blev det i EU vedtaget, at alle chauffører skal gennemgå efteruddannelse hvert 5. år.

 

Efteruddannelsen har til formål at:

 • Sikre forsvarlig, hensynsfuld og økonomisk kørsel
 • Forbedre færdselssikkerheden
 • Skåne miljøet
 • Sikre kendskab til færdselsreglerne

Efteruddannelsen er lovpligtig for nuværende- såvel som kommende chauffører.

 

Efteruddannelsens form og varighed

I Danmark afvikles den lovpligtige efteruddannelse i form af et AMU-kursus. Kurset består af en obligatorisk del (3 dage) og en valgfri del (2 dage). Den totale varighed af kurset er 5 dage, som enten kan tages samlet eller fordelt på 3+2 dage.

 

I den obligatoriske del af efteruddannelsen undervises bl.a. i følgende:

 • Færdselsregler
 • Trafiksikkerhed
 • Transportlovgivning

 • Redning
 • Regler for arbejdstid, køretid og hviletid
 • Energirigtig kørsel

 

Undtagelser

Chauffører af følgende køretøjer er undtagede:

 • Køretøjer der ikke må køre over 45 km/t
 • Køretøjer der tilhører forsvaret, redningsberedskabet eller politiet
 • Køretøjer der anvendes under redningsoperationer
 • Køretøjer der anvendes til transport af materiel og udstyr, som føreren skal bruge til udøve sit egentlige erhverv (forudsat at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet)

 

Du kan læse mere om den lovpligtige efteruddannelse på Trafikstyrelsens hjemmeside