Regnskabsassistent – Uddannelse

Selvom der ikke findes en officiel uddannelse for regnskabsassistenter, er den mest almindelige uddannelsesvej, at man tager kontoruddannelsen, som er en erhvervsuddannelse placeret under indgangen “Merkantil”.

 

Kontoruddannelsen forsyner eleven med en basal viden om administration, økonomi, kundekontakt og kontorservice. Herudover lærer man at anvende relevante IT-værktøjer såsom regneark, databaser o.lign. Uddannelsen har en total varighed på 4 år og består praktik og traditionel undervisning.

Kontoruddannelsen kaldes også kontoruddannelsen med specialer, fordi eleverne på uddannelsen får mulighed for at specialisere sig inden for ét af nedenstående områder:

  • Administration
  • Advokatsekretær
  • Lægesekretær
  • Offentlig administration

  • Revision
  • Rejseliv
  • Spedition og shipping
  • Økonomi

Blandt specialerne ovenfor vil det primært være revision og økonomi (med fremhævet skrift), der kvalificerer eleverne til at arbejde som regnskabsassistenter.

 

Øvrige uddannelser

Udover kontoruddannelsen kan følgende uddannelser anvendes til at tilegne sig de egenskaber, der er nødvendige for at blive regnskabsassistent:

  • Financial controller: (førhen Business controller) En uddannelse hvor eleven undervises i økonomi, revision, regnskab, controlling, erhvervsjura, osv. Den totale varighed er 2 år og optagelseskravet er en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse (inkluderer dog specifikke adgangskrav)
  • Økonomi: En bacheloruddannelse (og evt. også en kandidatuddannelse) i økonomi evt. suppleret med kurser i revision og regnskab kan være kvalificerende til arbejdet som bogholder. Bacheloruddannelsen i økonomi varer 3 år i alt, kandidatuddannelsen i økonomi varer 2 år og kursernes varighed er meget forskellig. Optagelseskravet til bacheloruddannelsen i økonomi er en gymnasial uddannelse (inkluderer dog specifikke adgangskrav)