Regnskabsmedarbejder – Uddannelse

For at blive regnskabsmedarbejder skal man tage kontoruddannelsen (også kaldet kontoruddannelsen med specialer), som er en erhvervsuddannelse (EUD) under indgangen “Merkantil”.

 

Kontoruddannelsen forsyner eleven med en basal viden om administration, økonomi, kundekontakt og kontorservice. Herudover lærer man at anvende relevante IT-værktøjer såsom regneark, databaser o.lign.

Kontoruddannelsen varer 4 år i alt og inddrager praktik såvel som traditionel undervisning. Eleven kan vælge at specialisere sig inden for et af følgende 8 områder:

 

  • Administration
  • Advokatsekretær
  • Lægesekretær
  • Offentlig administration

  • Revision
  • Rejseliv
  • Spedition og shipping
  • Økonomi

Ud af ovenstående specialer vil især være revision og økonomi (fremhævede), der vil være relevante i forhold til arbejdet som regnskabsmedarbejder.

 

Andre uddannelser

Man behøver ikke nødvendigvis tage kontoruddannelsen for at blive regnskabsmedarbejder – følgende uddannelser kan også kvalificere dig til at arbejde som regnskabsmedarbejder:

  • Financial controller: (tidligere kaldet Business controller) er en uddannelse hvor man lærer generelt om økonomi, regnskab, revision, erhvervsjura, controlling o.lign. Varigheden er totalt 2 år og adgangskravet er en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse (med specfikke adgangskrav)
  • Økonomi: bacheloruddannelsen i økonomi samt evt. også en kandidatuddannelse i økonomi eller supplerende kurser i regnskab og revision kan være tilstrækkelig uddannelse til at kunne arbejde som regnskabsmedarbejder. Bacheloruddannelsen i økonomi varer totalt 3 år, kandidatuddannelsen i økonomi varer 2 år og kurser har forskellig varighed. Adgangskravet til bacheloruddannelsen i økonomi er en gymnasial uddannelse (med specifikke adgangskrav)