Blomsterdekoratør – Løn

  • Den gennemsnitlige løn for faglærte blomsterdekoratører er ca. kr. 23.000 pr. måned  i Danmark
  • Faglærte blomsterdekoratørers lønninger varierer dog generelt meget (kr. 18-30.000 pr. måned)
  • Faglærte blomsterdekoratører har næsten altid højere lønninger end ufaglærte

 

Vejen til en højere løn

En blomsterdekoratør kan bl.a. hæve sin løn på følgende måder:

  • Fagforening: Ved at tilmelde sig en fagforening tvinger man arbejdsgiveren til at ændre lønnen i henhold til den gældende overenskomst (dette vil i langt de fleste tilfælde forhøje lønnen)
  • Egen virksomhed: Som blomsterdekoratør kan man blive selvstændig – dvs. starte sin egen virksomhed – hvilket meget ofte er ensbetydende med at man åbner en blomsterbutik. Herved kan man få en løn, der er væsentligt højere, end hvis man var ansat. Selvstændige blomsterdekoratører har selvfølgelig også al ansvaret for virksomhedens drift og økonomi. Dette kan resultere i, at kommer til arbejde mere end de ansatte, men også at man tvinges til at sænke sin løn eller måske endda lukke sin forretning, hvis der er underskud i virksomheden
  • Kvalifikationer: Jo bedre man er til sit arbejde – dvs. jo mere kvalificeret man er – jo bedre er mulighederne for at få en høj løn
  • Jobskifte: Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte arbejdsgivere betaler i løn – og arbejdsvilkårene varierer også fra sted til sted. Herudover er lønnivauet for blomsterdekoratører højere i nogle landsdele end andre