Dyrepasser – Løn

 • Ifølge uddannelsesguiden.dk tjener en nyuddannet dyrepasser i gennemsnit kr. 26.036 pr. måned. Fra samme kilde fremgår det, at staldmedarbejdere tjener kr. 21.068 pr. måned
 • Ifølge bogen “Hvad kan jeg blive?” er gennemsnitslønnen for nyuddannede dyrepassere omkring kr. 21.000-24.000 pr. måned. I bogen nævnes desuden, at dyrehandlere tjener omkring kr. 27.000 pr. måned

 

Lønforhold for dyrepasserelever

Elever på dyrepasseruddannelsen kan enten få elevløn (lærlingeløn) eller statens Uddannelsesstøtte (SU):

Elevløn (lærlingeløn)

 • Elevlønnen starter på ca. kr. 7-9.000 pr. måned og slutter på omkring kr. 14-16.000 (dvs. lønnen stiger efterhånden som uddannelsen skrider frem)
 • Hvor meget elever får i løn, afhænger af følgende:
  • Hvilken uddannelse eleven tager
  • Hvilken overenskomst eleven er underlagt
  • Om eleven er i praktikperiode eller skoleperiode
  • Om eleven får kost og logi på praktikpladsen eller ej
  • Arbejde i weekender samt evt. overarbejde
 • Elevløn ydes kun hvis eleven har en uddannelsesaftale – dvs. en aftale om et praktik i en virksomhed. Det er eleven selv, der har ansvar for at finde en praktikplads
 • Det er virksomheden (praktikstedet) der betaler elevens løn. I perioder med skoleophold betales elevens løn fortsat af virksomheden, men virksomheden modtager også godtgørelse (refusion) herfor af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

 • Hvis ikke eleven har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan SU ansøges
 • SU betales af staten og beløber sig til kr. 2.500-6.000 pr. måned (satsen afhænger af elevens alder, om man bor ude eller hjemme osv.)